Een levendige, overvloedige gezondheid… Hoe maak je het waar?

Zoals beloofd zou ik de komende weken eea vertellen over Gods plan voor gezondheid. Ik heb veel mensen ontmoet, met de meest uiteenlopende opvattingen, ook over onze rechten en plichten tegenover Gods schepping. 

Veel mensen hebben me ooit geschreven of aangesproken om voor hen of een dierbare te bidden… in verband met een gezondheidsprobleem… Er waren omstandigheden waarbij honderden mensen bij God pleitten om genezing voor iemand, en die persoon werd zieker en zieker… en stierf. 

Toen dacht ik wat de zin is van bidden, als God toch niet luistert? Of wanneer na een korte opwekking, een persoon toch hervalt in de oude ziekte en het aftakelingsproces doorgaat? 

Al dat bidden heeft me iets geleerd, namelijk het belang van gemeenschap hebben met God, in Zijn invloedssfeer komen en luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. 

Als mensen mij vragen om voor hen te bidden, dan doen we dat ook, in het besef dat God niet in het wilde weg geneest. 

Meer en meer kom ik tot de vaststelling dat God geen automaat is. Het énige wat de weg naar God vrijmaakt is de kennis en de liefdevolle uitvoering van Gods wil. Zelfs al is dit niet altijd ten volle mogelijk in deze wereld, dan is daar Jezus als onze lamp, die ons verlicht op onze levensweg. Hij is niet alleen onze lamp, maar tegelijk is Hij de vereffening van alles waarin we tekortschieten. We zijn geen perfecte mensen die alles rimpelloos en netjes oplossen. In de veelheid van verleidingen en ‘verboden bomen’ is het een opdracht om de ‘weg’ te vinden en te weerstaan aan alles wat wordt aangeboden, en niet nuttig is ! Gelukkig is er de Geest, die inzicht en raad verschaft en die ons laat kennen wat voor ons nù belangrijk is. De Geest werkt nooit tégen onze wil.

God hanteert het principe van volledige vrijheid. Hij zet niemand onder druk om het goede te doen, of zijn raad te volgen, zelfs al is dat voor ons het beste. Alleen… om te kunnen ontvangen moeten onze harten opengaan, en ook onze oren moeten openstaan om Gods stem te horen en te onderscheiden van de stemmen die niet van God zijn. Als we weten dat God, een kracht ten leven is en dat Hij zich heeft geopenbaard en dat nog steeds doet doorheen mensen die leven naar Zijn wil en in wiens houding we iets van Zijn karakter terugvinden. Als we dat weten, zou ons oog, onze kijk op dingen steeds meer op Gods golflengte komen. Hij gééft om het leven. Hoe kan ik er dan onverschillig tegenover staan ? Hoe kan de christen, die geroepen is de hoogst denkbare waarden te beleven en daardoor zijn leven de diepste zin te geven, voorbijlopen aan de door God ingestelde levenswetten ? Hoe kan hij meewerken aan de afbraak van wat door God zéér goed is gemaakt ?

Persoonlijk geloof ik in het in daden omzetten van onze gebeden. Dat betekent mensen bewust maken van de eenvoudige basisfeiten van het bereiken van een levendige en overvloedige gezondheid. Het is moeilijk om een ​​goede getuige van Jezus Christus te zijn als we ziek zijn.

Te veel christenen lijken zich niet bewust te zijn van het vers in het Nieuwe Testament dat ons opdraagt ​​dat:

“Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”

1 Korintiërs 6:19,20

We hebben begeleiding en input nodig van iedereen in de kunst van het gezonde leven, inclusief artsen en mensen op het gebied van alternatieve therapie. De tragedie is dat velen in de medische wereld die politiek gemotiveerd zijn, de neiging hebben om elke andere gezondheidsoptie ‘kwakzalverij’ te noemen. In veel gevallen gaan ze door met deze propaganda totdat zij of een geliefde ziek wordt en dan proberen ze uiteindelijk alternatieve benaderingen. Het is triest dat veel medische scholen geen alternatieve geneeskunde onderwijzen.

Christus heeft nog steeds de kracht om te genezen, maar we moeten Zijn richtlijnen gehoorzamen en het lichaam dat Hij ons heeft toevertrouwd, behandelen als een heilige tempel.

Wat is ziekte ?

In Spiritual Gifts (1864) gaf Ellen G. White een beschrijving van het eerste gezicht dat zij had over gezondheidsprincipes : “De natuur doet een poging om zichzelf te ontdoen van vergiftigende verontreinigingen, deze poging roept koorts op, en dat is wat ziekte genoemd wordt. Maar zelfs dan, wanneer de gekwelden de natuur zouden ondersteunen in haar pogingen, door het gebruik van zuiver water, zou veel lijden voorkomen worden. Maar inplaats daarvan zoeken velen het vergif uit het lichaam te reinigen door een meer dodelijk vergif in het lichaam te brengen om daarmee het reeds aanwezige gif te verwijderen.” Sp.G. blz. 140,141.

Om dergelijke vergissingen te voorkomen, zullen we in volgende brieven enkele concrete adviezen geven om gezondheid binnen bereik te brengen.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: