Meer is minder, minder is meer

Als het gaat over voeding en gezondheid, denken de meesten dat meer altijd beter is. We hebben een voedingstekort, aanvullen. Het lijkt een symptoom van een gebrekkige voeding en dat moet opgevuld worden door de massa en vooral het ontbrekende te vermeerderen.
Meer dan dertig jaar terug hoorde ik een Italiaans spreekwoord – zeer wijs – dat ik sindsdien honderden keren gebruikte in mijn voordrachten om duidelijk te maken dat méér niet altijd méér is. Het spreekwoord was : “Het voedsel dat u niet hebt gegeten, baat u meer dan wat u wel hebt gegeten. Hoe kan zoiets worden verklaard? Het voedsel dat u niet hebt gegeten, dat is “nul”. Dat heeft niet gebracht, en heeft niets weggenomen. De voedsel dat u hebt gegeten, hoe zit het daarmee? Heeft het voedingsstoffen geleverd, of kwam het bij de hoop onverteerbare massa, waar uw lichaam geweldig veel werk mee heeft, terwijl het uw energie rooft en u niets in de plaats geeft? Kan dat? Zeker. Waarom zijn zoveel mensen chronisch moe? Meestal niet omdat hun calorieën onvoldoende zijn… misschien wel teveel en van slechte kwaliteit, verkeerd gecombineerd, gegeten op een moment waarop het lichaam er niet klaar voor was… Er zijn zoveel kanten aan dit verhaal en daarom de moeite waard om bij stil te staan.

Naarmate mensen ouder worden, vertragen hun stamcellen – de bron voor alle soorten cellen in het lichaam, inclusief bot tot haar tot maag – op natuurlijke wijze het regenereren. Deze achteruitgang kan het moeilijk maken om te herstellen van gastro-intestinale infecties of andere aandoeningen die de darm aantasten. Maar volgens een studie van MIT-biologen kan dit leeftijdsgebonden verlies van stamcelfunctie worden teruggedraaid door een eenvoudige gezondheidspraktijk te implementeren: af en toe 24 uur vasten. De MIT-onderzoekers ontdekten dat vasten het vermogen van stamcellen om te regenereren drastisch verbetert. In nuchtere toestand beginnen cellen vetzuren af ​​te breken in plaats van glucose, een verandering die de stamcellen stimuleert om meer regeneratief te worden.

“Vasten heeft veel effecten in de darm, waaronder het stimuleren van de regeneratie en mogelijk gebruik bij elk type aandoening die de darm treft, zoals infecties of kankers”, zegt Omer Yilmaz, assistent-professor biologie van het MIT een van de auteurs van de studie, die verscheen in Cell Stem Cell. Intestinale stamcellen zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de bekleding van de darm, die zich doorgaans elke vijf dagen vernieuwt. Wanneer een verwonding of infectie optreedt, zijn stamcellen de sleutel tot het herstellen van eventuele schade. Naarmate mensen ouder worden, neemt het regeneratieve vermogen van deze darmstamcellen af, waardoor het langer duurt voordat de darm is hersteld.

Dr. Yilmaz noemde darmstamcellen “de werkpaarden van de darm die aanleiding geven tot meer stamcellen en tot alle verschillende gedifferentieerde celtypes van de darm. Met name tijdens het ouder worden neemt de functie van de darmstam af, waardoor het vermogen van de darm om zichzelf te herstellen na schade wordt aangetast.” Hoewel deze recente studie onderzocht hoe vasten zijn effecten op moleculair niveau uitoefent, weten wetenschappers al tientallen jaren dat een lage calorie-inname verband houdt met een betere gezondheid.

Een van de best onderzochte voordelen van het op een gestructureerde manier onthouden van voedsel, is dat het de levensduur verlengt. “Er zijn honderden onderzoeken die aantonen dat wanneer dieren minder calorieën krijgen, ze langer leven”, zei Dr. Joel Fuhrman. “De overtollige calorieën die mensen eten, verkorten hun leven”, vervolgde hij. Een studie van Harvard uit 2017 wees uit dat regelmatig vasten de levensduur kan verlengen en veroudering kan vertragen door de celactiviteit te veranderen. Zich onthouden van voedsel hield de mitochondriën van de cellen – hun krachtpatsers – in een ‘jeugdige staat’.

Een artikel in News Atlas legde verder uit: “Binnen cellen wisselen mitochondriale netwerken over het algemeen af ​​tussen twee toestanden: gefuseerd en gefragmenteerd. Met behulp van nematoden, een organisme dat nuttig is voor het bestuderen van een lang leven omdat het maar twee weken leeft, bleek uit de studie dat beperkte diëten de homeostase in mitochondriale netwerken bevorderen, waardoor een gezonde plasticiteit tussen deze gefuseerde en gefragmenteerde toestanden mogelijk is. “Ons werk laat zien hoe cruciaal de plasticiteit van mitochondria-netwerken is voor de voordelen van vasten. Als we mitochondriën in één staat opsluiten, blokkeren we de effecten van vasten of dieetbeperkingen op de levensduur volledig”, verklaarde hoofdauteur van de studie William Mair in het artikel.

“Er is aangetoond dat omstandigheden met weinig calorieën, zoals dieetbeperkingen en intermitterend vasten, gezond ouder worden bevorderen”, zegt Heather Weir. Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Science beweerde dat vastende muizen talrijke tekenen van verbeterde gezondheid vertoonden. Het rapporteerde dat muizen die drie dagen een beperkt dieet volgden, “vet verloren en 45% minder kans hadden om het slachtoffer te worden van kanker. Tijdens hun magere … periodes daalde hun bloedsuikerspiegel met 40% en was de hoeveelheid insuline in het bloed 90% lager. En hoewel de denkkracht gewoonlijk afneemt met de leeftijd, behielden de muizen meer van hun mentale vermogens; ze versloegen controledieren in twee soorten geheugentests, misschien omdat ze meer nieuwe neuronen produceerden in de hippocampus, een hersengebied dat cruciaal is voor het geheugen.

Valter Longo en collega’s hebben bewijs gevonden dat het regime het vermogen van de dieren om hun weefsels te herstellen en aan te vullen, verhoogde. ‘Dat is de meest opwindende’ bevinding, zegt Longo. De regeneratie van de lever was bijvoorbeeld sneller bij de nuchtere dieren en de balans van verschillende soorten cellen in hun bloed was jeugdiger. Ook bij de dieren stegen de aantallen van bepaalde stamcellen.”

Is vasten vasten?

Geestelijk vasten – zich onthouden van alle voedsel en vloeistoffen voor een specifiek, niet-fysiek doel – wordt sinds bijbelse tijden beoefend. Daarentegen staat fysiek vasten over het algemeen bepaalde hoeveelheden en soorten vloeistoffen toe. Voor fysiek vasten zijn er twee veel voorkomende soorten: vasten met water en vasten met vers geperst sap, wat over het algemeen populairder is. Bij sap-vasten versterken de basenvormende fruit- en groentesappen het helende effect van vasten. Het versnelt de eliminatie van urinezuur en andere anorganische zuren. Natuurlijke suikers in sappen versterken ook het hart tijdens het vasten. Sapvasten kan over een langere periode worden gedaan vanwege de geleverde voeding, die het proces van autolyse niet verstoort – het proces waarbij het lichaam vetopslag verbrandt om in energie om te zetten.

Andere positieve veranderingen die in het lichaam optreden tijdens een sapvasten zijn de verwijdering van gifstoffen en dode cellen uit het lichaam, de reiniging van de lever en andere organen, en de stabilisatie en normalisatie van zenuw- en mentale functies. Zorg ervoor dat u persoonlijk onderzoek doet voordat u met vasten begint. U kunt het ook met een arts bespreken. Niet alle vastenprogramma’s zijn voor iedereen aangewezen, zeker niet als ze over lange termijn lopen, en er zijn gezondheidsrisico’s als je te lang vast. Degenen met bestaande aandoeningen, inclusief maar niet beperkt tot diabetes, moeten medisch advies inwinnen bij een arts voordat ze voor de eerste keer vasten. Onze vertaling van het boek van Albert Mosséri “Vasten, de beste remedie van de natuur” legt meer uit over de fysieke voordelen van het zich onthouden van voedsel voor korte perioden, evenals vele andere levenswetten die ons lichaam moest volgen om in goede gezondheid te blijven. Het is een perfecte gids voor iedereen die meer wil doen dan zomaar een 24-uurs-vasten.

Eender om welke reden je wil vasten, is het belangrijk om het goed aan te pakken. Dit boek (digitaal 9 euro/ of gedrukt in oude versie 15 euro + verzendkosten) zijn een unieke handleiding om er een succes van te maken tijdens, maar ook na het vasten.

Gods Apotheek / Vasten

Zoals eerder beschreven, zijn er voor genezing geen andere instrumenten vereist, dan voor gezondheid. Het kan natuurlijk wel zijn dat de genezers rust, zuurstof, zonlicht, voeding, water en dranken, nu in een andere dimensie komen te staan.

Ben je ziek? Dan zou je nu volledig ontheven moeten worden van alle verplichtingen, en ben je het best gediend met absolute rust op alle domeinen: fysieke rust, spijsverteringsrust (geen voeding), emotionele rust (geen opwinding, geen sensaties) en zintuiglijke rust (stilte, een rustige omgeving, het sluiten van de ogen voor gezondheid).

Platte rust, te bed, enkel met zuiver water… Een andere naam hiervoor is vasten, eeuwenlang onovertroffen. Voor sommigen is het een dwaasheid om jezelf voeding te ontzeggen, terwijl er zoveel voeding is, die geschapen is om genoten te worden. Voor anderen is het de logische gang van zaken om te luisteren naar het lichaam en de verminderde eetlust ernstig te nemen. En voor sommigen is het de laatste kans, de strohalm die ze vastgrijpen om te genezen.

Word je het water drinken na een tijdje beu, dan kan je aan ieder glas water het sap van een halve citroen of sinaasappel toevoegen. Of je kan een glas water vervangen door een kruidenthee, bv. rozenbottels of venkel of een reinigingsmengsel.

Het zou kunnen dat meer zuurstof is vereist en dat je een beetje meer aandacht moet schenken aan je ademhaling, dat je weg moet uit het verkeer en uit een bedompte atmosfeer, weg uit een muf kantoor met kunstlicht en kunstmatige ventilatie, naar een echte omgeving. Behalve ademhalingsoefeningen die je overal kan doen, en waarbij je nu meer aandacht schenkt aan je lichaamshouding, kan je ook kiezen voor een stevige wandeling, liefst op een natuurlijk plekje.

Dat zijn twee vliegen in één klap : stevig wandelen (beweging) is goed voor de lymfe, en dus ook voor de drainage van afvalstoffen. En tegelijk aandacht schenken aan de ademhaling en genieten van een mooie en rustige omgeving. Wat heb je nog meer nodig?

Eigenlijk omvat het zowat alles, want als tegelijk de zon haar best doet, dan wil je ook liefst ieder zonnestraaltje meepikken terwijl je wandelt.

Veel mensen moeten niets meer doen dan dat, om hun neerslachtigheid te breken. Als je ook een partner hebt die de wandeling samen met jou aanvat, heb je meteen iets te delen. Je kunt je verhaal kwijt en je bent tegelijk een luisterend oor. Voorwaarde is natuurlijk dat het geen waslijst van grieven is dat je met elkaar deelt, maar liever positieve signalen uitwisselt. Niets beter dan te spreken in geloof, waardoor je op heilige grond komt, en waardoor de ogen naar boven worden gericht. Het is een enorme steun om te weten dat wij kinderen van de Vader zijn, en dat Hij ons Zijn goede gaven wil schenken. Bekijk maar eens op welke manier je al gezegend bent geweest, zelfs al is je leven nu chaotisch of leef je met iets overhoop.

Laten we eerlijk zijn, waar staan we zonder een beetje Houvast? Het is natuurlijk ook zo dat mensen hun houvast overal zoeken, ook daar waar geen houvast te vinden is.

En dat is juist het voorwerp van ons gebed, dat ook vandaag mensen de Rots mochten vinden. Niet bouwen op zand, maar op vaste grond, zodat het geestelijk huis een perspectief van een eeuwige relatie biedt. Ook als stormen er tegenaan beuken, gaat het niet te gronde.

Dankbaar blijft de gedachte aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus, de Schepper, Jezus, de Verlosser, Jezus, het Voorbeeld, de Rots van ons behoud… Alles hebben we aan Hem te danken. Ons leven is in Zijn hand. Zoveel mensen zijn voor hun geloof gestorven, omdat ze tot dat punt gekomen waren en beseften dat niemand hen uit Zijn hand kon roven. Ze hadden hun leven niet lief, want hun toekomst lag in de hand van de Eeuwige.

Dat gaf rust en zekerheid. Dat is het perspectief voor een goede geestelijke gezondheid : gewassen zijn in het bloed van het lam, smetteloos witte kleren van Hem ontvangen. Goede voeding zorgt ervoor dat ons fysieke leven in deze proeftijd maximaal ondersteund wordt. God is niet de ontwerper van verval en ziekte en lijden, maar we leven op bezoedelde grond, waar een andere heerser alles verbasterd en vervalst heeft. Nu meer dan ooit, moeten we keuzes maken, want industrievoeding bevat zoveel geestvervormende substanties, met risico’s voor ons, maar ook voor de komende generaties. Maar Gods wegen en Gods middelen blijven onveranderd dezelfde.

Hebben wij behoefte aan geestelijke helderheid? Hebben wij behoefte aan een fysieke come-back? Ga terug naar de eeuwige wetten. Altijd dezelfde, onveranderd, doen ze nu, wat ze altijd hebben gedaan. En ben je onzeker? Ik begrijp het. De tegenstander verspreidt geruchten, ook over vasten…zoals : (onze correctie vind je erna)

1. Vasten is onnatuurlijk en ongezond. Periodisch vasten heeft een genezend effect op het lichaam door herstel- en beschermingsmechanismen te stimuleren.

2. Vasten vertraagt het metabolisme. Onderzoek toont aan dat vasten een metabolisme-verhogend effect heeft, omdat het een toestand van ketose bevordert en de groeihormoonspiegel verhoogt. Onderzoek toont aan dat vasten helpt om je immuunsysteem te resetten.

3. Vasten veroorzaakt tekorten aan voedingsstoffen. Van alle vastenmythen is dit een van de meest ongegronde. Tenzij je een vasten van meer dan 10 dagen doet … Wanneer je met tussenpozen vast en eet, verbruikt je aanzienlijk minder voedingsstoffen en kan je ze vasthouden voor toekomstig gebruik.

4. Vasten veroorzaakt spierverlies. Een recente studie toonde aan dat een dagdeel vasten gedurende 8 weken vetverlies van gemiddeld 400 gram stimuleerde, terwijl er geen significant verlies van spiermassa was.

5. Vasten veroorzaakt eetstoornissen. Het is onwaarschijnlijk dat kort vasten een eetstoornis veroorzaakt. Het is een strategie voor gewichtsverlies bij eetstoornissen.

Bijbel wijsheid