Opwekking uit het Woord

OpwekkingVerleden week heb ik je verteld over gedachtenversterkers – over een manier van denken waarmee je al je energie ondermijnt, en daar tegenover een manier van denken die ondersteunt. Ik heb jaren het geluk gehad om mensen te begeleiden in positief denken, in het bewust worden van wat er aan rommel in het eigen hoofd rondspookt, en daar een einde aan te stellen door te kiezen wat je denkt.

Het zou kunnen dat je dat kunstmatig vindt en dat het de spontaniteit van de gedachten ondermijnt. Kan zijn… maar waarom denk je die gedachten? Hoe is het zover kunnen komen, dat mensen op de vlucht gaan voor wat zich in hun eigen hoofd afspeelt? “U geschiede naar uw geloof”, is ongetwijfeld een zin uit de Bijbel die bekend in de oren klinkt. En je zou kunnen zeggen, dat kan waar zijn, op dat moment, voor de persoon waartegen het gezegd werd… maar Marcus 11:24 richt dit naar jou persoonlijk: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.”

Wat is dat “alles wat gij bidt en begeert”? Gelukkig zijn, gezond zijn, door God gekend zijn, je van je schuld verlost weten

… of waar je nog meer voor bidt. Het enige wat ons scheidt is geloof. En wat is er nodig om dat geloof te versterken het te doen groeien? Geloof is geen theorie. Het is de ervaring dat het zò is, en niet anders, een diep weten, omdat het een voedingsbodem heeft. Weten dat er Iemand is die zegt “Hou Vol!” als je in strijd bent. En dit zijn niet zomaar woorden. Hij kan het weten. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij weet wat het is, om naar het Zijne te komen, en door de zijnen bespot, bespuwd, gegeseld en gekruisigd te worden… en Hij deed helemaal niets verkeerd. Dat is de wereld. Maar in het besef van zo’n God vraag ik om kracht om elke dag opnieuw verder te kunnen. Met Judas 1:24-25 zeg ik: “Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen.”

Ja, kracht hebben we nodig om in dit korte bestaan staande te blijven, om Jezus voorbeeld na te volgen, om me voor te bereiden om Hem te ontmoeten! En daar is dan Petrus 3:11-13 die aanmoedigt met de woorden: “Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”

Dat is waar ik op hoop, wat ik verwacht, de zalige verschijning van onze Here Jezus Christus. Er is een groot werk te doen lieve broer en zus, tegen die dag. Ben je klaar voor die dag? Zal je ook zingen van vreugde bij Zijn verschijning – een lied waarbij ieder aards woord verstomt, hemelse klanken en gejubel omdat dit aardse hoofdstuk wordt afgesloten, omdat er een einde komt aan ziekte, leugen, bedrog, misdaad… Je zal je kunnen verheugen in die zalige komst, omdat je er klaar voor bent, omdat je, zoals Jakobus 1 zegt: je hebt “verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij bent gebleven, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.”

Gods Woord staat vol met dergelijke bemoedigingen, beloften. Het is een goede gids die ons vertelt waar we staan in de geschiedenis. Het is laat geworden, maar de deur is nog niet gesloten. Eeuwige zaken staan op het spel – waarbij al het aardse nietig en zo onvatbaar voorbijgaand is, hier waar we stervelingen zijn, terwijl we gemaakt zijn voor de eeuwigheid ! Ontmoediging en teleurstelling kunnen gebeuren, maar zegt niet Hebreeën 12:12-13: “Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze. Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.”

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 1 Petrus 5:10-11

Al wat gij bidt

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

2 gedachten over “Opwekking uit het Woord”

 1. het is mooi dat je zo met het geloof bezig bent,

  “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

  over welkezaken gaat het hier?

  Like

  1. Zoals het hier staat, aan het einde van de “vervloeking van de vijgenboom”, is het een bemoediging voor Jezus’apostelen. Zij worden geconfronteerd met een vruchteloos Israël, het volk waarvan veel vrucht werd verwacht, maar dat niet herkende Wie tot hen gezonden was… “maar gij hebt niet gewild”… Zo brengt Jezus hier een principe naar voor, dat waar het geloof van over loopt, dat zal ook gebeuren. Mensen zeggen: “eerst zien en dan geloven”. Maar Jezus zegt “eerst geloven, en dan zien”.
   Waar mensen niet durven gaan, daar gaat het geloof. Wanneer het geestelijk oog de dageraad ontwaart, verdwijnt de angst, en uitgezonden met een missie, doet men datgene waarvoor men is de wereld is gesteld.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: