Gods brief aan jou

“Toen je deze morgen wakker werd, keek ik naar je en hoopte dat je met Mij zou praten, zelfs al was het maar een paar woorden, dat je mijn mening zou vragen of me zou danken voor iets goed dat gisteren in je leven gebeurd is. Maar ik merkte dat je te druk bezig was met het zoeken van de gepaste kledij voor die dag. Wanneer je rondliep in het huis en je klaarmaakte, dacht ik dat je een paar minuten de tijd zou nemen en me een gedag zou zeggen, maar je had het te druk.

Op een bepaald moment, had je 15 minuten niets anders te doen dan in een zetel te zitten. Dan zag ik je recht springen. Ik dacht dat je met mij wou praten maar je ging naar de telefoon om een vriend te bellen. Ik bleef geduldig, de ganse dag lang.

Met al je activiteiten, denk ik dat je te druk was om iets tegen mij te zeggen. Ik zag dat je voor het middagmaal rondkeek, misschien voelde je je wel te verlegen om tegen mij te praten, het is daarom dat je je hoofd niet gebogen hebt. Je keek vier of vijf tafels verder en zag een aantal van je vrienden met mij praten voor ze gingen eten. Jij deed dat niet. Dat is goed. Er blijft nog meer tijd over, en ik hoop dat je alsnog met Mij zal praten. Je ging naar huis, en het leek alsof je veel dingen te doen had.

Nadat je een aantal dingen gedaan had, zette je de tv aan. Ik weet niet of je van de tv houdt, je brengt er heel wat tijd mee door, je zit daar en denkt aan niets, je geniet gewoon van de show. Ik wachtte weer geduldig terwijl jij naar tv keek en je avondmaal at, maar je praatte weer niet met Mij.

Bij het naar bed gaan, voelde je je denk ik te moe. Nadat je je familie slaapwel gezegd had, plofte je in bed en viel in geen tijd in slaap. Dat is goed, want het is goed mogelijk dat je niet beseft dat Ik er altijd voor je ben. Ik heb geduld, meer dan je ooit zal weten.

Ik wil je zelfs leren hoe je met anderen ook geduld moet hebben. Ik hou zoveel van je dat ik elke dag op een knikje, een gebed of een gedachte, of een dankbaar gedeelte van je hart wacht. Het is moeilijk om een eenzijdige conversatie te voeren. Wel, je wordt opnieuw wakker. En opnieuw zal ik wachten, met veel liefde en geduld en hoop op die dag dat je Mij zal vinden, en zult weten dat Ik jouw leven in Mijn hand heb.
Je hemelse Vader

DE DAG DAT DE ZON NIET SCHEEN

We nemen vaak Gods zegeningen als heel gewoon aan.

Pas als ze ons afgenomen worden, zien we hoe belangrijk zelfs de gewoonste gaven van God zijn.

Er is een verhaal over de dag dat de zon niet opging. Het was zes uur, maar het was nog donker. Om zeven uur was het nog nacht. Het werd twaalf uur en het leek net middernacht. Om vier uur ’s middags gingen de mensen met drommen naar de kerken om God om de zon te smeken. De volgende morgen gingen alle mensen vroeg naar buiten en tuurden naar de oostelijke hemel.

Toen de eerste zonnestralen zich vertoonden, barstten de mensen uit in gejuich en dankten God met luide stem voor de zon.

In Psalm 103 zegt de psalmdichter:

‘Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden.’

Omdat Gods goedheid zo constant is als de zon, lopen we gevaar te vergeten wat Hij iedere dag zo mild aan ons geeft. Als we onze zegeningen één voor één tellen, zullen we daarna nooit het einde zien.

Opwekking uit het Woord

OpwekkingVerleden week heb ik je verteld over gedachtenversterkers – over een manier van denken waarmee je al je energie ondermijnt, en daar tegenover een manier van denken die ondersteunt. Ik heb jaren het geluk gehad om mensen te begeleiden in positief denken, in het bewust worden van wat er aan rommel in het eigen hoofd rondspookt, en daar een einde aan te stellen door te kiezen wat je denkt.

Het zou kunnen dat je dat kunstmatig vindt en dat het de spontaniteit van de gedachten ondermijnt. Kan zijn… maar waarom denk je die gedachten? Hoe is het zover kunnen komen, dat mensen op de vlucht gaan voor wat zich in hun eigen hoofd afspeelt? “U geschiede naar uw geloof”, is ongetwijfeld een zin uit de Bijbel die bekend in de oren klinkt. En je zou kunnen zeggen, dat kan waar zijn, op dat moment, voor de persoon waartegen het gezegd werd… maar Marcus 11:24 richt dit naar jou persoonlijk: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.”

Wat is dat “alles wat gij bidt en begeert”? Gelukkig zijn, gezond zijn, door God gekend zijn, je van je schuld verlost weten

… of waar je nog meer voor bidt. Het enige wat ons scheidt is geloof. En wat is er nodig om dat geloof te versterken het te doen groeien? Geloof is geen theorie. Het is de ervaring dat het zò is, en niet anders, een diep weten, omdat het een voedingsbodem heeft. Weten dat er Iemand is die zegt “Hou Vol!” als je in strijd bent. En dit zijn niet zomaar woorden. Hij kan het weten. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij weet wat het is, om naar het Zijne te komen, en door de zijnen bespot, bespuwd, gegeseld en gekruisigd te worden… en Hij deed helemaal niets verkeerd. Dat is de wereld. Maar in het besef van zo’n God vraag ik om kracht om elke dag opnieuw verder te kunnen. Met Judas 1:24-25 zeg ik: “Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen.”

Ja, kracht hebben we nodig om in dit korte bestaan staande te blijven, om Jezus voorbeeld na te volgen, om me voor te bereiden om Hem te ontmoeten! En daar is dan Petrus 3:11-13 die aanmoedigt met de woorden: “Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”

Dat is waar ik op hoop, wat ik verwacht, de zalige verschijning van onze Here Jezus Christus. Er is een groot werk te doen lieve broer en zus, tegen die dag. Ben je klaar voor die dag? Zal je ook zingen van vreugde bij Zijn verschijning – een lied waarbij ieder aards woord verstomt, hemelse klanken en gejubel omdat dit aardse hoofdstuk wordt afgesloten, omdat er een einde komt aan ziekte, leugen, bedrog, misdaad… Je zal je kunnen verheugen in die zalige komst, omdat je er klaar voor bent, omdat je, zoals Jakobus 1 zegt: je hebt “verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij bent gebleven, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.”

Gods Woord staat vol met dergelijke bemoedigingen, beloften. Het is een goede gids die ons vertelt waar we staan in de geschiedenis. Het is laat geworden, maar de deur is nog niet gesloten. Eeuwige zaken staan op het spel – waarbij al het aardse nietig en zo onvatbaar voorbijgaand is, hier waar we stervelingen zijn, terwijl we gemaakt zijn voor de eeuwigheid ! Ontmoediging en teleurstelling kunnen gebeuren, maar zegt niet Hebreeën 12:12-13: “Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze. Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.”

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 1 Petrus 5:10-11

Al wat gij bidt