Christelijk Onderwijs

Christelijk onderwijs is niet hetzelfde als werelds onderwijs. Het is gebaseerd op christelijke waarden, op Jezus’ woorden en werken.

Er zijn 7 kenmerken van christelijk onderwijs: 

1 Het is Gericht op Jezus en God: het besef dat ons leven hier volledig in Zijn hand ligt, onze oorsprong, onze zin, onze bestemming. Dat Hij de Schepper is, dat Hij de Spreker is van een woord dat zo scherp is dat het goed en kwaad vaneen scheidt.

2 Het is georganiseerd, het heeft structuur, het wordt geleid door goede afspraken. Het is niet zomaar halsoverkop, geen chaos, maar een progressieve groei in kennis, waarheid, respect;

3 het is aangenaam, prettig, boeiend, uitdagend – ook met een moeilijkheidsgraad; in feite is het niet gelimiteerd. De kennis gaat verder en verder en zal ook in de eeuwigheid doorgaan.

4 Het vraagt betrokkenheid. Het vraagt een engagement van de leraar, want die beseft welke belangrijke taak hij op zich neemt. Het is geen hoop woorden, maar ook het voorbeeld.

5 Het vraagt aandacht voor goed en kwaad : Adam en Eva hadden niet de behoefte om het kwaad te kennen / God wilde hun die ervaring besparen. Daarom gaf God hen onderricht, zodat ze zouden onderscheiden en uit die val zouden blijven. Wij vandaag moeten weten waar we beter wegblijven, en we kunnen nog iets leren uit de ervaring van Adam en Eva in de Paradijstuin. Het is niet voldoende “dat er veel goed in zit”. Een leugen wordt het best verpakt met een goede portie waarheid…

6 Op de praktijk gericht.  

7 Het heeft aandacht voor de groep, maakt bereid tot dienstbaarheid, leert inzet voor de gemeenschap, omdat het zo’n mooie wereld vormt als iedereen gelukkig is. Communicatie, relatie…

  • Dat brengt ons bij het gezin= een mini-maatschappij, de basis voor een hechte en werkende samenleving
  • Hoe beeldt de Bijbel het gezin uit ?

We weten niets over hoe God Adam en Eva in de tuin onderrichtte. Misschien lag zijn eerste les erin, dat hij aan alle dieren een naam gaf.
Hij zag al die dieren en gaf ze een naam. Ze kwamen twee aan twee.
Maar dan groeide het besef dat hij alleen was… 

Daarop nam God een rib uit zijn zijde en vormde daaruit Eva. Toen hij ontwaakte wist hij “dit is vlees van mijn vlees; en been van mijn gebeente“. Daar zit een diepe les in.
Dat zijn dezelfde woorden die Jezus zegt, als Hij zijn bruid ziet: “dit is vlees van mijn vlees, dit is bloed van mijn bloed. Daarvoor werd mijn zijde doorboord.” Daarvoor heeft Hij moeten bloeden….

We weten ook niets van het onderricht dat Adam en Eva gaven aan hun kinderen Kaïn, Abel, Seth en hun dochters…  Gehoorzaam Gods geboden; wees trouw…
Wellicht spraken ze over dat verloren paradijs en hoe hun zonde hen daaruit had verdreven en wat de overtreding van de wet is. De geschiedenissen en hun resultaten, zodat we kunnen voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Het getuigenis van hun vroegere leven en het resultaat
Ze volgden de Familieschool: het originele model van onderwijs, waar de verhalen verteld worden die moeten worden verteld: 

Ik weet niet of je het lied kent: Tell me the story of Jesus : Het leert dat de Messias komt, de beloofde Redder : Vertel ervan dat Jezus hoop geeft, dat Hij de overwinning heeft behaald aan het kruis, zodat wij kunnen leven, dat de dood niet het einde is voor de christelijk gelovigen, maar alleen maar het einde van het begin, om daarna een begin te kennen zonder einde. 

Als we al die geschiedenissen die zijn opgetekend hebben bestudeerd, zingen we waarschijnlijk een ander lied: Wonderfull Words of Life;

In De Wens der Eeuwen schrijft E.G.White: 

‘Vanaf de vroegste tijden hadden de getrouwen in Israël veel zorg besteed aan de opvoeding van de jeugd. De Here had erop gewezen, dat de kinderen, wanneer ze nog zuigelingen waren, moesten leren van Zijn goedheid en Zijn grootheid, in het bijzonder zoals die in Zijn wet zijn geopenbaard en zoals ze blijken uit de geschiedenis van Israël. Gezang en gebed, en lessen uit de Schriften moesten worden aangepast aan de zich langzaam ontplooiende geest. Vaders en moeders moesten hun kinderen leren, dat de wet van God een uitdrukking is van Zijn karakter, en dat, wanneer zij de beginselen van de wet in hun hart sloten, het beeld van God in de geest en ziel gegraveerd zou worden. Veel van deze lessen werden mondeling gegeven, maar de jeugd leerde ook de Hebreeuwse geschriften lezen, en de perkamenten rollen van de Oudtestamentische Geschriften lagen voor hun studie geopend.’

Mozes schreef later : Exodus 18:20 (gericht naar het volk) “Voorts moet gij hun de inzettingen en de wetten Gods inscherpen, en hun de weg bekend maken, die zij te gaan, en het werk dat zij te volbrengen hebben.”

En in Deuteronomium 6:7 (gericht naar de ouders / de vaders en de moeders);  “gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat.”

In volgende brief gaan we verder in op de inhoud van christelijk onderwijs.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Eén gedachte over “Christelijk Onderwijs”

  1. Beste Stefaan , blij dat je je zo elke dag opnieuw blijft inzetten om ons het goede nieuws mede te delen en dit “Goede Nieuws ” ook in de adventschool aan de kinderen wordt verkondigd !
    Vriendelijke groeten , Luc .

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: