Vertrouwen in goddelijke kracht

VertrouwenLaat ons blij en verheugd zijn om zoveel goedheid en zegen. Luister naar dit heerlijke lied door Sander Takens (psalm) :

Sander Takens

Van alle acht natuurlijke gezondheidswetten, zou deze wet het meest moeten gekoesterd worden, want elke ademcyclus, goede gezondheid, en de essentie van alle genezing komen van de Schepper.

Al ons vertrouwen moet in Gods handen gelegd worden. Hoe kan geloof in God ons gezond houden, of ons beter maken wanneer we ziek zijn?

Koning Salomo schreef: “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.” Spreuken 17:22

God heeft ons geen pijnloos leven beloofd, maar Hij belooft ons de weg te wijzen hoe je er doorheen kunt komen. Hij heeft zijn hulp beloofd om pijn te kunnen dragen, en de kracht om je op te richten als je zou wankelen.

In 1 Korinthiërs 10: 13 gaat Paulus de Korinthiërs bemoedigen die in een cultuur leefden vol morele verdorvenheid en spanning. Hij leert ze ook omgaan met verzoekingen.

Hij maakt duidelijk dat verkeerde verlangens en verzoekingen iedereen overkomen (wij zijn niet de enigen). Anderen hebben stand kunnen houden tegen verzoekingen, zouden wij dit dan ook niet kunnen? Waarom konden zij aan elke verzoekingweerstaan?

Omdat God hen hielp om aan de verleiding te weerstaan. Hun sterke geloof en vertrouwen op de Almachtige werd dan ook beloond.

In Hebreeën zien wij enkele namen: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Isaak, Mozes en vele andere personen die hier worden voorgesteld als de geloofshelden.

Hebreeën11:39 toont dat al deze mensen bekend geworden zijn omdat zij op hun God vertrouwden.

Zij hebben echter niet verkregen wat God hen had beloofd. God had een beter plan. Hij wilde niet dat zij zonder ons de volmaaktheid zouden bereiken. Hun geloof is voor ons een voortdurende bemoediging, wij zijn niet de eersten die strijd ontmoeten in het leven. Het leven kan ons beproeven. Veel omstandigheden kunnen ons bitter en hard lijken, maar dan moeten wij niet opgeven, want er is Eén in de hemel die ons in onze strijd bijstaat. Kunnen leven in de wetenschap dat Hij leeft, dat Hij onze steun en toeverlaat is, dat Hij onze kracht en sterkte is, dat is het oefenterrein van het geloof.

Anderen hebben de wedstrijd al gelopen en gewonnen, en hun getuigenis raakt ons en bemoedigt ons om te blijven lopen en ook als winnaars te eindigen.

IS DIT GEEN INSPIRERENDE ERFENIS?

God zal ons helpen aan verleiding te weerstaan doordat Hij onze hulp zal zijn bij:

1. Het onderscheiden van de omstandigheden, en de mensen die je in moeilijkheden willen brengen.

2. Je laten wegvluchten van alles waarvan je weet dat het fout is.

3. De keuze alleen het goede te doen.

4. Het gebed om de hulp van God. Wees niet verbaasd dat grote godsmannen dezelfde strijd hadden. ( David riep naar zijn God / Psalm 44:24-27)

Wat ook belangrijk is: zoek vrienden (geestelijke broeders en zusters) die echt van God houden en je helpen in moeilijke perioden van verzoeking.

“Tot het grote werk, dat een volk op de komst van de Here zal voorbereiden, behoort ook de gezondheidshervorming. Zij is zo nauw met de Derde Engelboodschap verbonden, als een hand met het lichaam.” Onze boodschap luidt:

“De Here heeft het herhaaldelijk door Zijn Geest geopenbaard, dat Hij ons stap voor stap tot Zijn oorspronkelijke plan wil terugbrengen, volgens welke de mens van de natuurlijke voortbrengselen der aarde leven moet. Zolang wij nog vlees gebruiken, tonen wij dat wij het licht, dat God ons uit genade gegeven heeft, nog niet volkomen volgen. CG 161.

“Er zullen allerlei vruchtbomen groeien, waarvan de bladeren niet afvallen en waarvan de vruchten niet zullen ophouden. …Iedere maand zullen zij nieuwe vruchten dragen. … Hun vrucht dient tot spijze. … Zij zullen wijngaarden planten en de vruchten daarvan eten.” Jes.65:21.

“Buiten zichzelf van vreugde aanschouwde Adam de bomen welke eens zijn vreugde waren – allemaal dezelfde bomen, waarvan hij vruchten nam, toen hij zich nog in volkomenheid der onschuld en heiligheid verheugde. Hij ziet de ranken, die zijn eigen handen gekweekt hadden.”

Wie zal van de boom des levens mogen eten ?

“Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het Paradijs van God is.” Opb.2:7

Geloven

in één adem schreef ik neer wat mijn beperkte visie mij toeliet.

Maar laat mij verder jubelen, want geloof is:

 •  jubelen!
 • vreugdelichten aansteken in het donker
 • liefhebben!
 • geknield het liefdeslied van zijn schepping beluisteren
 • dorsten naar Hem
 • eerst Hij, kost wat het kost!
 • Zijn hartklop in eigen hart
 • geen slaafse onderworpenheid, maar goddelijk kindschap
 • mijn identiteit vinden in Hem – elders vindt men ze nooit!
 • het grote geheim indrinken
 • het met Hem wagen, zonder reiskoffers op de vloedstroom van zijn genade
 • het anker uitwerpen in de bodem der onbeweeglijke dingen.

Geloof is:

 • de koperen draad, geladen met hoogspanning, met vuur, met levensbloed, met wordende heerlijkheid.
 • waarheid, schoonheid, onschuld in actie – op de top klimmen van zichzelf.
 • doodarm zijn en schatrijk, zwak en machtig, meer dan overwinnaar!
 • Geloven is:
 • poëzie dragen in het hart, dromen, lachen, wenen, bidden
 • alles bezitten: het heelal… God!
 • Geloof zonder liefde is het geloof der verschrikking.
 • Niet-geloven is:
 • de grote ontkenning,
 • de grote uitblussing,
 • de grote leegte!

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

2 gedachten over “Vertrouwen in goddelijke kracht”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: