Aardappels en gezondheid

Als je alles leest over voeding en gezondheid, krijg je soms de indruk dat de zorg voor gezondheid een uiterst moeilijke en delicate taak is en dat het er op aan komt om alles nauwkeurig af te wegen en je hoofd te breken over het feit of je niets tekort komt. Ik kan moeilijk geloven dat dat Gods bedoeling was. Ik ben er zelfs zeker van dat het Gods bedoeling was om het verbazingwekkend gemakkelijk te maken.

Natuurlijk met de moderne voeding, waarin de essentie vervalst en gewijzigd is, en waarbij voedsel gaat behoren tot de verslavings-producten die niet meer verzadigen, maar de hunkering naar méér aanwakkeren, kan men niet stellen dat ze liggen in de lijn van Gods bedoelingen. Dit zijn voedingsproducten die samengesteld zijn naar menselijke inzichten. Met Gods voeding kan het helemaal niet zo moeilijk zijn.

Ik heb enkele voorbeelden geplukt uit de eenvoud van de voeding. Sommige mensen gaan me misschien beschuldigen dat dit geen goede voorbeelden zijn, bv. het aardappeldieet. In dit geval gaat het om een puur gekookte voeding… en toch. Gezonde Voeding kan je niet herleiden tot deze of gene soorten groenten of fruit… Het is ook hoe, wanneer, hoeveel en in welke omstandigheden ze worden gegeten.

Ik gebruik dus het voorbeeld van het aardappeldieet toch maar… omdat je het van een aardappel wellicht niet zou verwachten dat het mogelijk is om daarop te over leven… meer nog, beter te worden. Als het met aardappels mogelijk is, moet het met andere natuurlijke voedingsmiddelen ook mogelijk zijn, vooral omdat de meeste andere groenten en fruit nog veel meer te bieden hebben !

HET AARDAPPELDIEET

Het volgende artikel komt uit de krant The Globe.

“Een vrouw die gedurende 4 jaar niets anders dan aardappels gegeten heeft moet dood of ernstig ziek zijn volgens de medische experts. Hoewel, Pauline Stevenson, uit Cowley, in Engeland, zegt dat sinds ze niets anders dan aardappels eet, ze zich “nog nooit zo goed voelde”.

“Ik heb al een lange tijd geen enkele pijn meer, en dat voor het eerst in mijn leven”, zegt de 57 jaar oude weduwe in de krant The Globe. “Ik geef toe dat ik met mijn aardappeldieet alle lekkernijen uit mijn menu verwijderd heb, maar het is het waard”.

Mevrouw Stevenson is verplicht om enkel aardappels te eten en gedistilleerd water te drinken, omdat ze aan alle andere voedingsmiddelen allergisch is.

“Voor jaren was mijn leven een echte hel” zei ze. “Ik was constant ziek, mijn gewrichten waren stijf en ik had voortdurend pijn. Mijn artsen hadden geconstateerd dat mijn slechte gezondheid te wijten was aan een voedingsallergie, en ze adviseerden me geen fruit, of suiker meer te eten, geen alcohol te drinken, geen brood en melkproducten.” “Maar de pijnen en ziekte bleven. Ik verwijderde verschillende ingrediënten uit mijn menu. Ik verwijderde kraantjeswater, vlees en andere voeding een voor een. Ik begon me onmiddellijk beter te voelen en het is daardoor dat ik me nu nog houd aan enkel aardappels. Ik verwijderde boter, olie, margarine zodat ik geen gebakken aardappels of frieten kon eten.”

Ze kookte haar aardappels voor het ontbijt en middagmaal en ‘s avonds pofte ze de aardappels in de oven. Deze mevrouw geeft toe dat ze aardappels beu is, maar ze zegt dat haar menu een groot voordeel heeft: het kost haar echt weinig.

Commentaar :

Het aardappeldieet is niet nieuw. Dokter Hinhede uit Denemarken en zijn familie hebben 3 jaar overleefd op uitsluitend aardappels. Verder vermeldt de literatuur het geval van een hardwerkende arbeider, die onder toezicht van dokter Hinhede, voor 12 jaar uit sluitend op aardappels leefde. Veel mensen zijn in de loop van de geschiedenis gedwongen geweest om te overleven op aardappelen, omdat er geen middelen waren voor duurdere voedingssoorten. Op de aardappels kleeft echter de negatieve stempel van armoede en somberheid. Het volstaat om het schilderij van Van Goch, “De Aardappeleters” te bekijken en je hebt er meteen geen zin meer in. Gooi die angst voor aardappels op een hoop… en ga voor een Nieuwe Start.

In hoeverre mensen uitsluitend op aardappels leefden kan bediscussieerd worden, maar een feit is zeker dat er ooit gemiddelden hebben bestaan van 2000 gram aardappels per persoon, tot de tijd kwam dat mensen hun aardappels gaven aan het vee en voor hun 2000 gram aardappels nog slechts 80 gram vlees kregen. Gezien men daarvan niet kon leven, was er natuurlijk nood aan bijkomende voeding.

Het is waar dat een dergelijke eenzijdige aardappelvoeding na verloop van tijd vraagt om afwisseling. Wat aanvulling met verse groene planten of zachte kruiden zou kunnen maken, dat dit quasi onbeperkt kan aangehouden worden. Dit voorbeeld illustreert alleen maar dat het voedingsvraagstuk minder moeilijk is dan we meestal denken en dat het zeer gemakkelijk is om de fysieke behoeften te dekken.

wordt vervolgd

Garage Sale / Uitnodiging

We doen grote opruiming en daarom nodigt Natur-El je uit op de grote garage-sale op zondag 20 juni van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. 
Alles te koop aan spotprijzen : 

  • keukenmateriaal / gebruikt en nieuw
  • CD’s, DVD’s, USB-sticks
  • boeken, brochures, tijdschriften, schema’s
  • oliën, etherische oliën, verzorgingsproducten 
  • en veel meer

(Ook een tafel met gratis literatuur w.o. Houvast-tijdschriften…)

De opbrengst gaat integraal naar ADRA, een internationale hulporganisatie. 

Plaats : Potaardestraat 2 – 9620 Erwetegem

0484 40 50 05 – Stefaan & Riet

Genieten van het leven

De gezondheidsprincipes van God uitleven

T. Bergland schrijft dat “we zijn gemaakt voor een betere wereld. We zijn gemaakt voor een beter leven. Toen God deze wereld schiep en de mens er middenin plaatste, ‘keek God naar alles wat Hij had gemaakt, en zag dat het zeer goed was’. God heeft de wereld en het leven daarin zo bedoeld dat het helemaal goed is. We zijn gemaakt voor een leven dat in elke handeling, gedachte en gevoel de goedheid van God zou weerspiegelen, verkondigen, vieren en dat we ervan zouden genieten. Dat was en is Gods bedoeling en verlangen voor ons leven in deze wereld.” Er is echter iets misgegaan.

In de tuin van Eden kozen Adam en Eva ervoor om af te wijken van het plan dat God had met het leven. Door hun handelwijze hebben ze hun eigen leven en dat van de rest van de schepping in onpeilbare pijn en lijden gestort. Hadden ze alleen maar geluisterd, waren ze maar trouw geweest, dan hadden ze al het kwaad kunnen vermijden dat daarop volgde. Ze vertrouwden meer op zichzelf dan op God en luisterden naar de duivel. Sindsdien is het verhaal van de mens er één van ontrouw geweest aan Gods ontwerp voor het leven, van het niet vertrouwen op God, van pijn en lijden en van de dood.

God heeft ons niet in de steek gelaten. God probeert voortdurend iedereen in deze wereld te bereiken. Gods bedoeling en zijn verlangen naar goedheid in deze wereld en in ons leven is er nog steeds. De duivel is van plan alles aan te vallen dat van God is, alles wat Hij heeft geschapen, alles wat goed is, alles wat leeft. We leven midden in deze grote strijd tussen Christus en zijn tegenstander, tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Christus probeert te redden, terwijl de duivel probeert te vernietigen. We zijn allemaal het slachtoffer geworden van de aanvallen van de duivel. We zijn allemaal afgedwaald en zijn onze eigen weg gegaan. Waar de duivel echter ook heen gaat om te vernietigen, God is er al om te zoeken en te redden. God heeft ons en deze wereld niet in de steek gelaten.

‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’. Jezus zei dat het zijn taak was en is om het werk van de duivel tegen te gaan en om het kwaad te overwinnen dat hij aanrichtte. De duivel komt alleen maar ‘om te roven, te slachten en te vernietigen’. De opdracht van Christus in de wereld is om het leven te brengen en wel een leven in overvloed. Het doel van de duivel is alleen maar om de dood te brengen. Het kwaad kan geen leven geven. In het kwaad is alleen de dood. Alleen in Christus kun je het leven vinden. Alleen door het goede kun je het leven hebben. Leven in het algemeen, en zeker leven in overvloed, kan alleen worden verkregen door trouw aan Gods plan voor de wereld en het leven daarin.

Vanaf het begin is de duivel ‘een aartsleugenaar, de vader van de leugen’. Zijn grootste truc was om mannen en vrouwen ervan te overtuigen dat wat hij aanbiedt beter, aantrekkelijker, spannender en bevredigender is. Hij laat het slechte, zondige en kwade er uitzien als iets goeds. Zijn grote misleiding is dat wat hij aanbiedt ons vrijmaakt en iets toevoegt aan het leven, terwijl wat God biedt het leven beperkingen oplegt en daar afbreuk aan doet.

Dat is een leugen. Het echte leven, het ware leven, kan alleen worden verkregen door wat God heeft geschapen, gezegend en gegeven. Alleen wat God geeft, voorziet in onze werkelijke behoeften en vervult onze diepste verlangens.

‘Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.’ God is de enige die leven geeft, dat ondersteunt en het geneest. Alleen Hij die het leven heeft gemaakt, kan vertellen wat goed is voor het leven. De Bijbel is zijn openbaring aan de mens van wat goed is. De levensprincipes waar de heilige Geest ons van overtuigt, zijn Gods voorschriften aan jou en mij voor het beste leven dat we in deze wereld kunnen hebben. Dat gebeurt wanneer we onder gebed de Schrift lezen en erover nadenken. Van het scheppingsverhaal tot de belofte van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, van Genesis tot Openbaring: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil’ Hij heeft ons niets onthouden wat goed is.

We zitten midden in het conflict dat woedt tussen goed en kwaad. We denken terug aan Eden en verlangen naar de hemel. We hebben dagelijkse genezing en herstel nodig. God heeft ons verteld hoe we moeten leven en Ellen White staat stil bij de principes van deze levensstijl in het boek De weg tot gezondheid. Ze zegt: ‘Zuivere lucht, zonlicht, matigheid, rust, beweging, juiste voeding, het gebruik van water, vertrouwen in goddelijke kracht zijn de ware geneesmiddelen.’

De principes voor gezond leven worden aangevallen. Ellen White adviseert dat ‘elke gewoonte die lichamelijke, mentale of geestelijke energie vernietigt, zonde is, en dat gezondheid slechts gewaarborgd kan worden door gehoorzaamheid aan Gods wetten die God heeft ingesteld ten goede van de gehele mensheid.’ Ze vervolgt: ‘Laat het u duidelijk zijn, dat de weg van Gods geboden de weg ten leven is. God heeft natuurwetten ingesteld, maar zijn wetten zijn geen willekeurige eisen. Ieder “Gij zult niet”, zowel in de natuurwetten als in de zedenwet, houdt een belofte in. Als wij die wetten gehoorzamen, zal er zegen op ons rusten. God dwingt ons nooit om goed te doen, maar Hij tracht ons te redden van het kwade en probeert ons naar het goede toe te leiden.’

Mozes stond met het volk van Israël aan de grens van het beloofde land en hij daagde hen uit en hield een pleidooi: ‘Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen … Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem genegen te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd.’

We staan vandaag aan de grens van een ander beloofd land. We leven in de laatste dagen voor de komst van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. De uitdaging en smeekbede, die elke dag tot een ieder van ons wordt gericht, is deze: heb God lief, luister naar zijn stem, wandel in gehoorzaamheid en houd je vast aan Hem. Dan weten we wat goed is en kunnen we voor het leven kiezen.

Alleen Hij die het leven heeft gemaakt, kan vertellen wat goed is voor het leven

Een Nieuwe Start

Gods wegHet ‘Weimar’ verhaal, fragment uit het boek “Een nieuwe start”, Vernon W.Foster

Tussen de uitlopers van de Sierra Nevada, ligt Weimar, een klein plaatsje langs de Californië Interstate 80, tussen Sacramento en Reno.  Genesteld tussen de sparren en de ponderosadennen, is het, onder de sneeuwgrens en boven de mist in het dal, gezegend met een overvloed aan zonneschijn en frisse lucht.

Dit is de ‘perfecte plaats’ voor een heldere benadering van gezondheidseducatie en -zorg. In 1977 begon een groepje artsen en onderwijskundigen een dergelijke benadering met de opening van een educatief en gezondheidsinstituut, gemodelleerd naar het wereldberoemde Battle Creek Sanitarium en Battle Creek College in Michigan. Dit project kreeg de naam Weimar Institute.  Daarmee verwezenlijkten deze mensen met een visie hun droom: het NEWSTART Lifestyle Center was geboren.

De naam NEWSTART is een acroniem, gevormd door een van de eerste bezoekers van Weimar en staat voor de acht essentiële beginselen die samen de gezondheidsfilosofie van Weimar vormen : 

– Nutrition (voeding), 

– Exercise (beweging), 

– Water, 

– Sunlight (zonlicht), 

– Temperance (zelfbeheersing en matigheid),

– Air (lucht), 

– Rest (rust) 

– Trust (vertrouwen).  

Dit zijn beginselen die een goede gezondheid in stand houden en wanneer ze op een juiste en samenhangende wijze worden toegepast zullen ze ook een genezende werking op zieke mensen hebben.

Het NEWSTART lifestyleprogramma is eigenlijk een herontdekking van de principes van een gezondheidsbeweging die floreerde in de negentiende eeuw toen de medische praktijk meer experimenteel was dan rationeel.  Rebellerend tegen de gewoonlijk karikaturale rationele praktijken, begonnen enkele medici een revolutie genaamd ‘health reform’. Dr. John Harvey Kellog was waarschijnlijk de meest briljante en de meest bekende van de gezondheidsreformatoren in de Verenigde Staten. Het beroemde Battle Creek Sanitarium, door Kellog opgericht in Michigan in 1877, werd een voorbeeld voor de gezondheidszorg van het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.  De grootheden van die tijd vonden hun weg naar dit instituut. Onder de bezoekers van Battle Creek bevonden zich mensen als Henry Ford, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Dr. Morris Fishbein, George Bernard Shaw, William Howard Taft, Ivan Pavlov, Clara Barton en vele anderen. Ellen G. White, een toonaangevende gezondheidshervormer uit de negentiende eeuw, speelde een belangrijke rol in het succes van dit opmer-kelijke instituut. Zij sponsorde niet alleen Dr. Kellogs medische opleiding, zij deelde ook haar buitengewone inzichten betreffende de gezondheidszorg met hem. En volgens Dr. Kellogs eigen zeggen hielp zij hem daarmee vijf jaar voorsprong te behouden op de toenmalige ontwikkeling van de medische wetenschap.

Maar het NEWSTART-programma gaat zelfs verder terug dan de achttiende eeuw. Het gaat helemaal terug naar een plaats genaamd Eden.  Volgens Genesis, het boek van het begin, was Eden de plaats waar het menselijk leven begon, waar onze eerste ouders werden geschapen door de hand van een persoonlijke God.

Eden had een overvloed aan frisse lucht en zonlicht, het water was koel en puur. Het bewerken van de tuin, zwemmen in de rivier en wandelingen over heuvels in dit prachtige landschap zorgden voor lichaamsbeweging.  Adam en Eva konden de tijd nemen om te rusten van hun werk en sliepen waarschijnlijk acht uur per nacht! Zij wisten wat zelfbeheersing betekende. Hun dieet bestond uit fruit, noten, groenten en een grote variëteit aan zaden. Het laatste ingrediënt voor deze perfecte omstandigheden was vertrouwen, en dat vertrouwen groeide als zij hun Maker ontmoetten in de koelte van de avond.

Het element van vertrouwen is te wereldvreemd voor ons, zou u zeggen ?  Voor sommigen van ons misschien.  Maar laat me u verzekeren dat iemand zijn toerekeningsvatbaarheid niet verloochent door vertrouwen te hebben, want God is de fundamentele Realiteit.  Of het gaat om het genezen van een gebroken bot, of het genezen van een incisie van een chirurg, of de ingewikkelde werking van ons immuunsysteem, alle genezing komt als men werkt met de door de grote Inspirator in de natuur gelegde wetten. Daarom eindigt NEWSTART met een T (van Trust = vertrouwen).

Weimars NEWSTART Lifestyle Center is geen diagnostisch centrum, of behandelende kliniek in de traditionele zin.  Met behulp van de meest geavanceerde methoden op het gebied van de medische research wordt de gasten, zover mogelijk,  geleerd wat de oorzaak van hun gezondheidsprobleem is en wat ze zelf kunnen doen die te elimineren, of tenminste, te reduceren.

Als de gasten eenmaal zijn ingechecked in de gerieflijke NEWSTART Lodge, krijgen zij een algemene oriëntatie van de medical director.  Voor iedere gast omvatten de eerste twee dagen een onderzoek naar zijn geschiedenis en lichamelijke gesteldheid door gekwalificeerde medici, een stresscardiogram (tredmolen), een chemische gezondheidsevaluatie door laboratorium-bloed- en urine-tests.

Iedere dag wordt om 6:30 ‘s morgens een ontbijtbuffet geserveerd, gevolgd door een ochtendprogramma.  

Voedings- en bewegingsprogramma’s worden begeleid door stafmedici.  Praktische lessen in het bereiden van maaltijden voor een optimale gezondheid worden iedere dag gegeven. De dagelijkse lessen houden de gasten op de hoogte van het ‘wat en waarom’ we iets wel of niet moeten doen. De aard en oorsprong van hartkwalen, diabetes, hoge bloeddruk, jicht en kanker worden besproken zonder gebruik te maken van technische termen. Symptomen, diagnoses en geaccepteerde vormen van behandeling worden uitgelegd.  De stafmedici wijzen op de rationele en wetenschappelijke basis van de goede resultaten die te verkrijgen zijn met bepaalde veranderingen van levensstijl.  Deze lessen vormen een hoogtepunt van de dag op het NEWSTART Lifestyle Center en scheppen geloofwaardigheid en vertrouwen.

Alle gasten worden op een vegetarisch dieet gezet, zonder geraffineerd voedsel van enige soort. Het zoutgebruik wordt geminimaliseerd. Het aantal calorieën varieert al naar gelang de individuele behoeften, maar is ongeveer half zo hoog als wat iemand thuis gebruikte.

Bijna nooit voelt een gast zich hongerig tussen de maaltijden. Het aantal vetcalorieën wordt beperkt tot 10 à 15 procent van het totale aantal calorieën.  

Melk, eieren of ander dierlijk voedsel wordt niet gebruikt.

Een groot deel van de vrije tijd van de gasten wordt iedere dag aan wandelen besteed.  

Het ontbijt is meestal de zwaarste maaltijd, ‘s middags wordt een lunchbuffet geserveerd en om 5:30 ‘s namiddags nog een lichte maaltijd.  De avonden zijn gevuld met lichte programma’s, en de gasten zijn om negen uur klaar voor het bed.  Bijna direct vormt zich een band tussen de gasten.  Vriendschap en kameraadschap ontstaan binnen enkele dagen.  De gasten komen als vreemdelingen en gaan 19 dagen later weg, dichter met elkaar verbonden dan familie.  Vele gasten komen binnen op krukken en in rolstoelen of elkaar ondersteunend; ze vertrekken wandelend, 8 tot 16 kilometer per dag, de noodzaak van medicijnen gereduceerd of totaal geëlimineerd.

“IK herinner me die keer dat mijn vrouw en ik het NEWSTART programma zelf deden.  Die eerste maaltijd op de avond van onze aankomst zullen we nooit vergeten! De soep leek smaakloos : geen zout, geen olie en zodanig gekruid dat hij onze smaakpapillen niet in vervoering kon brengen.  Het fruit en de andere onderdelen waren goed maar lieten ons met het gevoel achter iets te missen.  De volgende ochtend was het ontbijt uitstekend en het werd met smaak gegeten. Wij waren niet teleurgesteld, maar de tegenslag kwam tijdens de lunch met een maaltijd zo smakeloos als de avond tevoren.

Maar er gebeurde iets tijdens die eerste week. Ons eten begon beter te smaken!  De gasten van onze groep begonnen te vragen of er een nieuwe kok aan was gekomen.  Aan het einde van de derde week smaakte het eten beter dan ooit en wij waren in verwarring aangaande de voltrekking van deze verandering.  Ons werd verteld dat onze smaakpapillen zich opnieuw in hadden gesteld; ook zij hadden een ‘nieuwe start’.

Onze groep bereikte gemiddeld een verlaging van het cholesterolgehalte van 20 procent.  De hoogste individuele verlaging bedroeg 150 milligram procent.  Een vrouw die bloedcholesterolgehalte van 350 had daalde naar 204.  De mijne ging van 200 naar minder dan 100.

Bij twee diabetici in onze groep was sprake van een enorme verbetering in hun toestand.  Een van hen had ernstige diabetische neuritis aan haar rechter been.  Ze nam 100 eenheden insuline per dag en beschreef haar pijn als “lopen op scheermesjes.”  Binnen tien dagen was haar pijn helemaal verdwenen.  En binnen twee weken was ze in staat om, onder medische supervisie, te stoppen met het innemen van medicijnen.

De tweede suikerpatiënt had een bloeddruk van 240/120 en zijn bloedsuiker was enorm hoog (300 mg. procent).  In de laatste week van het programma had hij een bloeddruk van 110/65 en een constante bloedsuiker van 90.

Er was ook een 50 jaar oude vrouw met ernstige deformaties van de kootjes van vingers en tenen als gevolg van reumatische jicht. Zij had 30 jaar met constante pijn geleefd. Het duurde een week voor zij in staat was een kilometer te lopen. Binnen drie weken was zij van haar pijn verlost en liep dagelijks zes kilometer.

Gewichtsverlies door zwaarlijvigen is het meest voorkomend profijt dat onze gasten ervaren.  Bill was een 35-jarige man in onze groep die bij aankomst 270 pond woog.  Hij verloor 29 pond gedurende de cursus, en nog eens 45 pond in de twee maanden daarna.

Ongeveer drie maanden nadat wij onze cursus afgesloten hadden, ervoer Stan, een Poolse elektrotechnicus, een dramatische verbetering in zijn gezondheid. De 65 jaar oude Stan kwam naar het NEWSTART Lifestyle Center omdat hij een hartaandoening had, aan diabetes leed en een hoge bloeddruk en jicht had.  Hij was een van mijn eerste patiënten in mijn nieuwe rol als NEWSTART-medicus.

Stan had dat voorafgaande jaar een bypass-operatie aan de kransslagader ondergaan maar het resultaat was gering; hij had nog altijd pijn aan zijn hart als hij meer dan tien stappen liep. Bij aankomst op NEWSTART had hij een bloeddruk van 240/120 met een zeer abnormaal elektrocardiogram. Zijn bloedsuiker was 300 en hij spoot 100 eenheden insuline per dag en gebruikte nog zes andere medicijnen.

Als iemand een reden had gemotiveerd te zijn zijn levensstijl te veranderen, was het Stan. Hij zei tegen me : “Doc, ik zal alles doen wat je van me vraagt.”  En dat deed hij.  Met een vetarm en vezelrijk 700-calorieën dieet en een trainingsprogramma onder supervisie begon zijn toestand zich te verbeteren.  Binnen een week kon hij een kilometer lopen met hulp; aan het eind van de tweede week was dat opgelopen tot vijf kilometer en zijn insulinegebruik was gedaald tot 25 eenheden.  Toen hij vertrok bij het NEWSTART-programma, liep hij tien kilometer zonder pijn in de borst : zijn bloedsuiker was 110, zijn bloeddruk 110/65 en zijn bloedcholesterol was gedaald van 310 naar 190. Hij had geen insuline, bloeddruk- en hartmedicamenten meer nodig.

Sinds zijn vertrek hadden wij iedere drie maanden contact met Stan.  Bij zijn laatste verslag liep hij nog altijd 10 kilometer, hield zich aan zijn dieet en de chemische samenstelling van zijn bloed was binnen de gebruikelijke normen.  Hij gebruikte geen medicijnen, zelfs geen insuline.  Zelfs zijn jicht is beter.  De laatste keer dat ik Stan opbelde, zei hij : “Ik heb medelijden met diegenen die Weimar niet kennen.”

Dit is een anekdotisch bewijs, maar honderden overeenkomstige verhalen kunnen verteld worden.  Dit instituut bestaat uit meer dan gebouwen en programma’s.  Het is meer dan een filosofie en een geografische lokatie.  Het zijn de mensen, en mensen maken of breken iedere organisatie. De staf en faculteit van het Weimar College en het NEWSTART Lifestyle Center bestaat uit competente, goed opgeleide professionals, experts op hun respectievelijke gebieden.  Zij zijn allemaal ervaren in gezondheidsvoorlichting, georiënteerd op de preventieve gezondheidszorg.  Zij zijn zo aan hun werk toegewijd, dat zij om praktische redenen eigenlijk allemaal ‘vrijwilligers’ zijn met een minimaal salaris. Zij beschouwen hun werk als een missie, bijdragende aan de ziel van een instituut met als doel op stille wijze het karakter van de Almachtige te representeren, terwijl zij ook de voordelen van wetenschappelijke principes genieten.