Gezondheidsmythes

Gezondheidsmythes“Gezond willen worden is een mooi objectief. Maar we maken er een chaotische situatie van. Terwijl het lichaam vergiftigd wordt met een overmaat aan medicijnen die alles behalve genezen, gaan mensen in wanhoop naar natuurdokters, en deze proberen het onmogelijke, door te rijden op twee paarden die in feite in tegengestelde richting rennen. Bij gebrek aan enig concept waarom de ziekte optrad en hoe men kan genezen, is teleurstelling de regel. De toevallige genezing van een enkele bewijst niet het gelijk van de therapie, maar het immense streven naar genezing, dat eigen is aan elk levend organisme.” Dr. H.M. Shelton

Worden wij steeds gezonder ?

Stijgt onze levensverwachting ?

Krijgen wij controle over onze ziekten ? 

Met de regelmaat van de klok krijg je bijna euforische berichten: onze leeftijdsverwachting wordt steeds hoger. Nog een korte tijd en wij zullen oud kunnen worden zonder te verouderen ! En dat dankzij onze moderne leef- en eetwijze en de vooruitgang van de geneeskunde. 

Als ik dit lees, vraag ik mij natuurlijk af waarom ik nog langer energie zou besteden aan de promotie van een oertraditionele primitieve voedings- en levenswijze, waarin alles zijn oude gangetje gaat, in nauwe harmonie met de natuur. Misschien ben ik achterlijk, te conservatief, te weinig soepel om nieuwe oplossingen te aanvaarden, niet meer objectief omdat de natuur mij andere dingen heeft geleerd… Of misschien ben ik juist te nuchter, te kritisch, te weinig naïef, te rationeel om mij te laten verblinden door statistisch gegoochel. 

Jawel, wij hebben in tien jaar tijd gemiddeld een 0,2 jaar hogere levensverwachting. Als dat geen goed nieuws is. 

Toevallig heb ik in de voorbije jaren talrijke mensen weten sterven die veel minder dan de verhoopte gemiddelde streefwaarde hadden bereikt. Natuurlijk zijn er nog van die oude oersterke mensen die de tijd trotseren en honderd jaar worden. Naar het schijnt zou – alweer volgens de statistiek – de verwachting van méér honderdjarigen zijn hoogtepunt kennen in de komende tien jaar. 

Toevallig ging ik de voorbije week in een rust- en verzorgingstehuis prospectie doen voor het actieprogramma van volgend jaar. Wat ik zag vond ik niet direct iets waar ik zou van dromen…

Waardoor worden mensen honderd jaar ? Is het dankzij onze huidige voeding, of ondanks ? Want als ik kan reken zijn dit de mensen die aan het begin van de twintigste eeuw zijn geboren, tussen de twee wereldoorlogen, die het product waren van een selectie, grootgebracht met een sobere voeding (en niet met caramellen en coca cola), mensen die hard hebben gewerkt, maar op een ander ritme… en die vandaag worden onderworpen aan levensverlengende technieken en omstandigheden… maar hoe ? 

Als je denkt dat het leven van nu bevrijd is van de dreiging van de ziekten zou je kunnen zeggen dat je pech hebt! De westerse wereld is een ziek deel van de wereld! Ongeveer 99% van haar bewoners lijden of zullen in de toekomst op de één of andere manier lijden. Er zijn miljoenen mensen die verschrikkelijke pijnen doorstaan.

Honderd jaren geleden, waren hartaanvallen en beroertes de oorzaak bij minder dan 14% van onze bevolking. Vandaag, zijn hartaanvallen en beroertes de oorzaak bij ongeveer 50% van de bevolking. Dat is een stijging van bijna 400% in honderd jaar!

Elke 33 seconden sterft er iemand in de V.S. aan een hartaanval. En of het zoveel beter is in Europa ? Het verschil is nauwelijks enkele % en enkele seconden. Als men rekent in hetzelfde bevolkingsvolume. Als je je voedingswijze niet verandert, dan is jouw kans om zelf een hartprobleem te krijgen bijna 50%.

Elke dag in Amerika:

– 32.877 Amerikanen krijgen de diagnose: kransslagaderziekte!

– 12.603 mensen krijgen een hartaanval.

– 2.600 mensen sterven aan een cardiovasculaire ziekte!

En om de zaken nog erger te maken, elk jaar zullen één miljoen Amerikanen te horen krijgen dat ze aan kanker lijden. Omdat globale cijfers van de gehele Europese Unie niet voorhanden zijn, hebben we slechts afzonderlijke cijfers, maar ze geven een geheel overeenkomstig beeld.

Waarom zijn we zo ongezond?

De meesten weten minder van hun eigen lichaam dan van hun wagens, computer of GSM, meubelen of tv. Velen hebben hun gezondheid voor vanzelfsprekend gehouden, zonder zich te realiseren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun ziek of gezond zijn.

We leven in een drukke wereld. De meeste mensen leven vooral voor de lol; en weinig mensen stoppen om na te denken wat morgen zal brengen. Wanneer morgen eraan komt, en de mens beseft dat hij ziek is, gaat hij gewoon naar de dokter.

Er zijn weinig mensen die begrijpen dat het grootste deel van al hun ziekten, inbegrepen de degeneratieve ziekten, ontstaan zijn door een verkeerde levensstijl.

Vandaag vertelt men aan de Europeanen dat ze langer leven dan de mensen die rond 1900 leefden. Dat geloof is een mythe. Het feit is, dat op het keerpunt van de eeuw elke zesde baby stierf voor hij de leeftijd van één jaar bereikte, vooral door infectieziekten. Dit verkorte de gemiddelde levensverwachting van alle leden van hun gemeenschap met meer dan vijftien jaar.

Vandaag, alhoewel, heeft een persoon van 65 jaar bijna dezelfde levensverwachting als iemand uit de jaren 1900 die de eerste kritieke leeftijd van één jaar overleefd had, met misschien een gemiddelde winst van ongeveer vijf tot zes jaar.

De term “degeneratieziekte” is een verkeerde benaming. Jaren lang geloofden mensen in het idee dat “degeneratieziekten” (zoals hartziekten, diabetes, artritis, enz.) ouderdomsziekten waren, en daarom dus ook te verwachten waren. Er kan niets verder van de waarheid staan! Het feit dat een steeds toenemend aantal van de jonge mensen ook aan deze ziekten gaan lijden, verwerpt dit, net als het toenemen van bijna epidemische proporties ondanks de mogelijkheden van de wetenschap.

Vooruitgang in high-tech-medicatie heeft niets veranderd aan deze dodelijke ziekten. Mensen maken hun eigen ziekten!

De moderne epidemiologie die men definieert als “de studie van ziekteverschillen onder de wereldbevolkingen” is het mysterie aan het ontrafelen en aan het blootstellen. Ze beweren dat de meeste dodelijke ziekten in verband staan met de levensstijl. Het zijn vooral ziekten van overvloed – overvloedig eten, de verkeerde voedingsmiddelen voor een optimale gezondheid eten, en geen goede levensgewoonten volgen. De westerlingen betalen fors voor dergelijke voedselvoorkeuren en voedselmisbruiken. Ze leven om te eten, en wat ze eten doodt hen! 

Waarom ziek zijn?

Om gezond te zijn moeten we ons onderwerpen aan de wetten van de natuur: De oorzaak van de ziekte moet verwijderd worden. Het lichaam moet voorzien worden met materiaal dat nodig is om de schade die aangericht werd door ziekte te repareren. 

Met de voeding die het lichaam dagelijks toegediend krijgt, kan het zichzelf niet genezen, terwijl de zelfgenezing juist één van de kenmerken van het levende organisme is. Eigenlijk kan je van het lichaam niets dan goeds vertellen, als je ziet hoe goed het lichaam het nog stelt met het flauwe materiaal dat het toegediend krijgt.

De mens zal rijkelijk beloond worden, als hij in harmonie leeft met de wetten van de natuur. Langs de andere kant, zal hij mettertijd de tol moeten betalen voor het niet naleven van deze wetten. Het leven, een goede gezondheid en geluk zullen het voordeel  zijn van hen die deze wetten volgen. 

Ontelbaar veel pijn en vroegtijdige doden worden gerealiseerd, zonder onderscheid des persoons, en met een onfeilbare preciesheid voor diegenen die zondigen. Zelfs al is er jaren uitstel van betaling… toch komt op een bepaald moment de rekening !

Bijvoorbeeld, als iemand de wetten overtreedt die de spijsvertering reguleren, door de maag met waardeloos voedsel van slechte kwaliteit te overladen; of door de nieren te misbruiken, zodat ze niet kunnen functioneren zoals het moet, dan zullen de maag en de nieren falen, wat tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden, en zo het leven verkorten.

De gemiddelde “normaal levende westerling” begaat tussen de 20 tot 80 vergiftigende daden per dag! Veel van deze daden worden onschuldig en onwetend uitgevoerd. 

Er zouden maar drie dingen over je lippen mogen passeren: zuivere lucht, zuiver water, en volwaardig voedsel dat past bij onze natuurlijke, biologische voorbeschikking, dat is vers fruit, groenten, (gekiemde) granen, noten en zaden.

Je gezondheid is een totale doe-het-zelf zaak. Niemand anders kan voor jou ademen, voor jou drinken, voor jou eten, slapen voor jou, bewegen voor jou, zonneschijn opdoen of vermijden voor jou. In feite, niemand kan ook maar iets voor je doen, dat je gezondheid herstelt. Het beste kan je je laten leiden door iemand. Alleen gezonde gewoonten brengen gezondheid voort, terwijl alle ongezonde gewoonten ziekte, pijn en lijden opleveren. Onthoud, de mens is een product van hoe hij leeft – elke verkeerde actie zal een verkeerd effect veroorzaken. Elke juiste actie zal een goed effect veroorzaken!

Een normaal gewicht behouden, een vitale voedingswijze, bewegen en niet roken, zijn cruciaal om gezond te blijven, maar slechts 3% van de mensen onderhoudt deze 4 gezondheidsgewoonten.

12 Dingen

12 dingen

Eens verschafte Didimus zich een nieuw onderkleed, omdat zijn oude bijna versleten was. Hij had het goede kleed weggelegd en droeg nog het versletene. Op een dag, kwam er een vreemdeling aan zijn deur om te bedelen. Didimus haalde het nieuwe onderkleed en gaf het de vreemdeling. Toen hij weg was vroeg zijn vriend wat hij nu zou aantrekken voor de gebedsbijeenkomst. Het mooie kleed zou immers gepast geweest zijn voor de plechtigheid. Didimus antwoordde echter: “Zou ik het versletene dan aan Jezus hebben moeten geven?”

 

Stel je eens voor dat dit alle mensen bezielde !

1.
Wees eerlijk. Maak hiervan een levensprincipe. Begin daarom met eerlijk te zijn met jezelf. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar wanneer je even analyseert ontdek je hoe vaak je jezelf al hebt om de tuin geleid, en hoe vaak je je afspraken met jezelf hebt verbro- ken. Behandel jezelf als je beste vriend en maak dat tot je levensregel voor ieder contact met mensen.

2.
Hou je een doel voor ogen en werk er rustig en systematisch naartoe. Het is waar dat doelstellingen niet vanzelf komen. Ze zijn het resultaat van je interesses, je waarden en verlangen om iets te realiseren. Doelstellingen geven zin aan je leven. Wees soepel in je beleving van je doelstellingen; versmacht ze niet, maar laten je idealen groeien. Je hoeft het niet eens zo ver te zoeken. In Gods woord vind je voorbeelden van mensen die zich een doel stelden – geleid door Gods Geest. “Breng me waar U me brengen wilt – Schep gelegenheden om te getuigen – Geef me de woorden in de mond, als ik moet spreken. Geef me kracht, want op U vertrouw ik.”

3.
Leg jezelf een taak op. Door je te engageren in een waardevolle taak, ga je meeleven met datgene wat je doet en diegene waarvoor je het doet. Inleving versterkt je verbondenheid en gedrevenheid.

4.
Geef niet te gemakkelijk op. Ware successen kwamen niet vanzelf. Ze werden mogelijk doordat een inzicht rijpte, en met tegenslag en het overwinnen van problemen de omstandigheden zich vormden voor het succesvol ten uitvoer brengen van een taak. Stel je niet voor dat het ideale leven rimpelloos is en zonder enig probleem verloopt. Soms heb je een beetje weerstand nodig om hoger te springen. Besteed niet teveel energie aan teleurstelling, maar leer van minder goede resultaten iets dat je verder helpt.

5.

Reken erop dat jij een verschil kan maken. Niemand vraagt je om onder te duiken in de anonimiteit van de massa. Je bent een unieke mens, geschapen door God, geliefd als zijn kind. Hij heeft je voorzien met unieke mogelijkheden en schept unieke kansen waaruit jij unieke lessen kan trekken zodat je geestelijk kan groeien. Terwijl je ervaring toeneemt, je talenten zich vermeerderen, ga je te werk als een zaaier op het veld, een werker in Gods wijngaard, waar je een verschil kan maken voor sommige ranken, of voor je hele gemeenschap.

6.
Stop nooit met leren en verbeteren. In één ding is je leven nooit af. De ervaring moet groeien, de wijsheid moet toenemen, het inlevingsvermogen kan zoveel beter worden. We hebben zoveel goede voorbeelden gekregen die inspiratie kunnen geven. Bedenk hoe Jezus sprak, hoe Hij handelde, hoeveel Hij gaf om verloren mensen. Het is waar, dat de afstand tussen Hem en mij groot is… Dat kan een rem zijn, , terwijl Hij ons juist aanmoedigt. Wie valt, richt Hij op. Als je de afstand beseft, is Gods Geest aan het werk!

7.
Doe het rustig aan en leef. Dit is een snelle wereld geworden, gehaast, en plotseling is het leven voorbij. Geen tijd gehad om stil te mediteren, de dingen die hoger zijn te overdenken, jezelf als Gods schepsel in verwondering te beleven. Te vlug de seizoenen, te snel de jaren, het gevoel dat je er geen vat op hebt… Leef ! Wat zit er zo veel in zo’n doodgewoon contact met een mens.  Werken is goed, maar elk moment is waard om het te beleven als waardevol.

8.
Kies zorgvuldig je vrienden. De mens is niet gemaakt om alleen door het leven te gaan. Iedere mens heeft behoefte aan minstens één goede vriend, waarmee je kan praten, twee werelden die dichter bij elkaar komen zodat ze elkaar begrijpen. Goede vrienden zijn een schat voor het leven. Het is zoals Emerson zei : “Wees een vriend en je hebt een vriend…”

9.
Wees een ‘ik kan het’ en ‘ik wil het proberen’-persoon. Ga niet uit van onmogelijkheden, maar van KUNNEN. Dat helpt om zelfs moeilijke dingen aan te pakken.

10.
Leef in het heden. Nu is de tijd van je leven. Zelfs al doe je dingen voor morgen, toch doe je ze NU en je geniet er NU van, met de stralende gedachte aan morgen.

11.
Geen karakter? Buigbaar, toegeeflijk, rap uit de goede koers? Goede voornemens, maar ze al even snel weer vergeten? Het gebeurt, maar wees geen perfectionist. Als je iets wil veranderen, motiveer waarom je dat wil en houd dit in gedachten. Herhaal voor jezelf wat het waard maakt om hier mee door te gaan. Natuurlijk heb je ‘karakter’ en natuurlijk wil je jezelf niet altijd voor de gek houden en natuurlijk wil God je de kracht geven om er een succes van te maken en een overwinnend leven te leiden en het verschil te maken tussen wat werkelijk telt en wat bijkomstig is.

12.
Herinner je altijd dat je nooit alleen bent. Je hemelse Vader is altijd beschikbaar. Spreek met Hem.

Goed Nieuws – Christelijk rentmeesterschap : voor eigen lichaam, wereld en medemens

houvast apple

God Geneest nog steeds

God geneest

Reacties op ‘God geneest nog steeds – ook u ?’

uit : Goed Nieuws-brief 21

GOD GENEEST NOG STEEDS  is de vertaling van het boek van Ralph Rasschig. Wij vertaalden dit boek en gaven het uit als een brochure met krachtige argumenten tot het nemen van verantwoordelijkheid en herstel van de levenswijze zoals God deze heeft ingesteld. Deze brochure is te verkrijgen bij Groene Dag in gedrukte en pdf-vorm. Het is “aanbevolen lectuur” !

“De Bijbel leek ons tot hiertoe een theoretisch boek om mensen vast te plakken en om munt uit te slaan. Als we kijken naar alles wat christelijk heet, zouden we teleurgesteld worden. Dit is de eerste keer dat ik die consequente lijn doorgetrokken zie…”

Laat me eerlijk zijn, ik sta al meer dan 35 jaar in het verenigingsleven. Ik heb al honderden brochures, tijdschriften en artikels samengesteld, maar ik heb nog nooit – en zeker niet op zo’n bescheiden oplage gepubliceerde uitgave – zoveel reacties gehad. 

Het is verrassend hoe sommigen op de boekenstand naar de titel van dit boek grijpen en willen weten wat wij over een dergelijk onderwerp te zeggen hebben. Ik bood de brochure aan een geloofsvriend die dankbaar inhaakte en zei “o ja, ik geloof ook dat God nog steeds geneest”. Een paar dagen later zag ik hem opnieuw en de reactie was een heel stuk minder enthoesiast… “Ja maar, is het niet een beetje overdreven ?”  Die reactie heb ik meer gehad en ik geloof dat, indien ik dit boek 30 jaar geleden zo zou gelezen hebben, ik dezelfde reactie zou hebben. “Is het niet genoeg om te bidden voor genezing ?” Veel gelovigen zullen dit beamen en ik zal de laatste zijn om tegen te spreken welke kracht er zit in het gebed. Maar de woorden die ik ooit las in het boek van een Joodse rabbi, zijn me in het geheugen gegrift : “Hoe meer ik bid voor iets, hoe meer het me verplicht om me in te zetten voor het welslagen van datgene waarvoor ik bid. Ik kan me dan niet langer ongestoord neerzetten en niets doen. Dat zou alleen een bewijs zijn dat ik niet begrepen heb wat het gebed doet. Het gebed moet in de eerste plaats mezelf veranderen.”

Ellen White spreekt zich in dezelfde zin uit : “dat wij zouden kunnen stilstaan bij het uitspreken van een gebed, zonder aan de mensen te leren op een volkomen met Gods wil in overeenstemming zijnde manier, zorg te dragen over zichzelf. Wij kunnen ons niet schuldig maken aan het verzwijgen van de waarheid en maken dat de zieken binnen de kortste keren weer ziek worden, door ons toedoen, omdat we hen niet geleerd hebben hoe zichzelf te verzorgen.” Ja lieve mensen, het gebed is een machtig instrument om ons met de hemel in contact te brengen en ik kan u geen betere raad geven dan zich te oefenen in het gebed, wetend dat God ieder ernstig gebed – als dat in overeenstemming is met zijn wil – verhoort. Het gebed verheft ons boven de aardse ‘onzuiverheden’ van persoonlijke macht en eigenbelang en andere trekjes die wij hier op aarde rijkelijk beleven.  Het gebed brengt ons op een ander domein waar deze dingen geen rol meer spelen of niet thuis horen.  Het gebed schept nieuwe verhoudingen, en doet ons beseffen hoe relatief ons leven is tegenover de oneindige grootheid en macht van God.  Als we dan afdalen uit het gebed en ons leven overschouwen, kunnen we Gods werk ten overvloede zien. Wij gaan ook beseffen dat de wereld die Hij ons heeft geschonken mooi en goed is en een bron van verwondering vormt. Hoe beter wij God leren kennen, hoe meer we gaan beseffen, dat het een God van orde is, die niet handelt naar willekeur. We gaan zijn werk met zorg benaderen, omdat wij noch onszelf, noch anderen willen benadelen door onze onjuiste handelingen.  Gezien in de tijd waarin de Bijbel is geschreven is de Bijbel revolutionair op het vlak van gezondheidsaanbevelingen.  En uiteraard stellen wij ons de vraag wat de Bijbel ons nù te vertellen heeft.  Lees de Bijbel vanaf de eerste bladzijden en u merkt het goddelijk plan…  tot als de mens besluit zijn eigen weg te gaan.  

Vandaag zitten we met vervalste systemen. Informatiestromen die voor 95 % worden gedicteerd door belangengroepen die wetenschappers inhuren om te bewijzen wat ze zelf interessant vinden. Op het vlak van wetenschap en medische tendensen kan ik de mensen niet voldoende waarschuwen. Hoe meer ik de vervalsingen doorzie, hoe meer ik geneigd ben om Rasschig met zijn boek alle krediet te geven. Ik vind er persoonlijk geen letter teveel aan, zelfs al besef ik dat het lang niet perfect is in zijn verwijzingen naar de Bijbel. Het is zeker geen theologisch hoogstandje. . 

Uiteraard weet ik ook dat dit boek ons niet zalig maakt. Dit boek is geen boek dat ons helpt klaarheid te vinden in geestelijke onderwerpen, het redt de mens niet door de relatie met God zuiverder te maken. Nergens wordt verwezen naar de taak die Jezus Christus hier op aarde heeft vervuld, door verzoening te brengen tussen de afvallige mens en God, door zichzelf volledig op te offeren en te sterven in plaats van de mens.  Nooit zullen we die liefde van God doorgronden. Mochten wij dat goed beseffen en in ons gebed aandringen dat Jezus spoedig mocht weerkeren om de geschiedenis af te sluiten en een nieuwe fase in Gods plan in te luiden.

God geneest nog steeds wijst alleen op Gods weg naar gezondheid : Hij heeft ons niet alleen gelaten, hulpeloos en onmachtig en ons gedwongen pijn en lijden mee te maken, nadat we ons dat zelf aandoen. Het boek wijst erop dat er een duivel in het spel zit en dat die duivel de mens met zijn systemen goed in zijn hand heeft. Hij bestuurt de machten en invloeden die economie en sociale – en zelfs religieuze – aspecten beheersen, zeer fundamenteel. 

Voor wie de zaken slechts oppervlakkig bekijkt is er niets aan de hand. Wie meer inzicht heeft in de gebeurtenissen, ziet hoe ver we zijn afgedwaald van Gods weg en heeft nood aan toenadering. Grijp dan die uitgestrekte hand, voel de kracht. God geneest nog steeds !

Beste,  Ik ben al jaren lezer van Natuurstemmingen, en ik wil u bij deze mijn waardering uitspreken. U doet een prachtig en menslievend werk. Een tijd geleden kreeg ik echter de speciale uitgave van de Goed Nieuws-Brief, God geneest nog steeds. Ik kwam tot de vaststelling dat deze ook door u werd uitgegeven. Ik begrijp niet goed hoe u zich nu met deze zaak bezighoudt. Ik, voor mijn part ben teleurgesteld over de kerk en het geloof.  Ze hebben ons teveel gedomineerd en we hebben jaren moeten vechten om los te komen van de invloed van de kerk. De verhalen die ik kan vertellen over mistoestanden op dat vlak zijn ontelbaar. Reden temeer dat het mij verbaast dat u zich met dergelijke zaken bezighoudt, terwijl ik u voor de rest zie als zeer nuchtere en wetenschappelijk ingestelde persoon. 

Het is wellicht zo dat als men de hele geschiedenis van de “vertegenwoordigers van de kerk” bestudeert, dat u ontgoocheld moet zijn. Dat is ook voor mij gedurende verschillende jaren een enorm obstakel geweest. Als men de eenvoud van Jezus Christus ziet tegenover de opgeblazenheid van bepaalde vertegenwoordigers van de kerk, zou men zijn geloof verliezen. Maar het gaat niet in de eerste plaats om een kerk, zelfs al kan die een goed instrument zijn in de geloofsverspreiding en de evangelie-prediking. Het gaat in de eerste plaats om ieders persoonlijke relatie met God. Ik voor mezelf kan er niet omheen dat achter dit leven een enorme intelligentie zit die niet alleen een richting geeft aan de dingen, maar die ook kennis en een wil heeft en interfereert in de gebeurtenissen. De studie van de Bijbel openbaart mij een God van liefde, die een volmaakte aarde heeft geschonken aan de eerste mensen. Daarnaast heeft God een opdracht gegeven aan de mensen, in verband met het zorg dragen voor deze aarde : maak er een Paradijs van.  Als ik deze vereniging in 1993 in het leven heb geroepen is dat vooral om te beantwoorden aan die opdracht : door het goede nieuws te brengen komt het Paradijs dichterbij in de glimlach en de goede gezondheid van elke mens. 

Beste Stefaan De Wever,

Wij hebben een kennismakingspakket ontvangen van “GOED NIEUWS BRIEF” en “NATUURSTEMMINGEN”.  Wij zijn aangenaam verrast over deze lectuur, vooral over de christelijke inbreng.  Wij zijn “zevende dag adventist” en het doet ons goed, bij het lezen van bovenstaande lectuur, te voelen dat de Bijbel de rode draad is die in alle artikelen terug te vinden is.  Wij hebben genoten van de vele tips om de gezondheid te bevorderen en voelen dat u echt te doen hebt met het bevorderen van de gezondheid zowel op lichamelijk als geestelijk vlak, bij uw evennaaste. Wij wensen u daarom geluk en hopen dat u op de ingeslagen weg zult voortgaan.

Wij hebben ook de speciale editie – GOED NIEUWS BRIEF 20, met aandacht gelezen, nl. het boek GOD GENEEST nog steeds, ook u ? van Ralph A Raschig.

Daarin wordt ook de Bijbel gebruikt om zijn standpunt op gebied van de voeding te staven.  Helaas stellen wij vast dat hij enkel de gedeelten aanhaalt die passen in zijn uiteenzetting.  De rest van de citaten uit de Bijbel, over de voeding en de leefwijze in het algemeen, die geen plaats vinden in zijn opinie, laat hij voor wat ze zijn !

Wij laten ons leiden door God en zijn Goddelijk woord en kunnen daarom niet aanvaarden dat “het schepsel” de “schepper” in het ongelijk gaat stellen.

In de 58 facetten die Raschig aangeeft, die de gezondheid ondermijnen zijn o.a. 

Inbegrepen – MELK, VIS, LAMSVLEES, GRAANPRODUKTEN, TARWE, HONING, enz…

Toen Christus leefde op aarde at Hij de meeste van die produkten en gaf ze ook te eten aan zijn leerlingen en aan het volk die bij Hem waren.

Denkt u, Mr. De Wever dat Christus daardoor zijn gezondheid ondermijnde ?  Verre van, want Hij moest wel in goede conditie zijn om 3 jaar lang het evangelie te prediken van ‘s morgens tot ‘s avonds en alle verplaatsingen te voet te doen !

Christus vermenigvuldigde de broden en de vissen, brak het brood in het laatste avondmaal, zegende het en gaf het aan zijn leerlingen, de hogepriester in de dienst at van het lam, de leerlingen aten op de sabbat graankorrels, Mozes leidde het volk naar het land van melk en honing, enz… wij zouden kunnen blijven doorgaan maar als besluit wil ik het gebed aanhalen dat CHRISTUS leerde aan zijn apostelen nl. “onze vader” waarin duidelijk gezegd wordt “geef ons heden ons dagelijks brood.”

In bovenvermelde aanhalingen is nergens sprake van Fruit of Groenten.  Niet dat wij iets kwaads zien in het eten van fruit en groenten, integendeel wij kweken zelf biologisch fruit en groenten en nuttigen dat dagelijks, maar wij kunnen niet aannemen dat datgene wat Christus at en te eten gaf bestempeld wordt als “junk voedsel” en de gezondheid ondermijnt !

In Leviticus 11 geeft de Here aan Mozes alles wat mag en wat niet mag.

Dit zijn richtlijnen van God en die dienen de gelovigen te verkiezen boven die van de mens.

Wij leven in de eindtijd en de bijbel vertelt ons dat op het einde de gelovigen, als alle voedsel zal vernietigd zijn, zij zullen genieten van “water en brood.”

Zo ziet u, Mr. De Wever, dat het fanatisme van sommige mensen, veel schade kan aanrichten aan het geloof in God, de Schepper van alles, ook van de mens.  God die de mens geschapen heeft weet wat de mens nodig heeft in de tijd dat hij leeft.

Het boek van Rasschig bevat ook vele waarheden doch menen wij dat het gepast is, Mr. De Wever, dat u persoonlijk op het einde van de publicatie, deze dingen die niet overeenstemmen met GODS woord dient te vermelden, zodat de lezers niet misleid zouden worden.  Want het woord van Christus geldt voor altijd :  Wie niet voor MIJ is, is tegen MIJ : er is geen middenweg !

Wij hebben ook moeite met een artikel in “GOED NIEUWS BRIEF” N° 2 op blz. 37 nl. “Bij de maaltijd.”  Daarin wordt geschreven dat bidden en niet rauw eten een belediging is.  Het ware goed eens 1 KOR.10 vers 23 tot 33 te lezen en dan zult u vaststellen dat dit artikel in strijd is met Gods woord.

Mr. De Wever, deze brief is bedoeld om, indien mogelijk, het goede werk waarmede u bezig bent nog meer te richten op de Bijbel.

Ralph Rasschig heeft zeker niet de bedoeling de Schepper in het ongelijk te stellen, integendeel ! Zelfs al kan het zijn dat er een zekere dubbelzinnigheid is in bepaalde artikelen. Het zou mij zeer ver leiden om elk van de aangehaalde 58 punten in detail te bespreken. Het is zelfs waarschijnlijk dat over enkele punten geen discussie bestaat. U hebt met 6 voorbeelden (enz.) wat moeite. Het is goed dat wij de zaken nauwkeurig onderzoeken en aan een kritische evaluatie onderwerpen. Ik bewonder uw reactie omdat ze getuigt van uw nauwgezetheid in het opvolgen van de bijbelse richtlijnen.  Toen ik mijn eerste stappen zette op het terrein van de Bijbel had ik ook verschillende vragen en discussiepunten waar ik niet uit raakte. Ik vroeg me af wat ik moest denken van bepaalde uitspraken. Zo zien we bv. dat “brood” herhaaldelijk voorkomt in de Bijbel, zowel in geestelijke als fysieke zin. Ik werd geholpen door een geloofsbroeder die mij literatuur ter beschikking stelde waarin beschreven werd dat “Brood” in de Bijbel synoniem is voor “voedsel”. Net zoals wij zeggen : “We moeten onze boterham verdienen”, bedoelen we ook onze volledige voedselvoorziening en al de rest van ons onderhoud. 

Maar laten we dat allemaal plaatsen in de voeding en levensstijl van die tijd, inclusief momenten van soberheid, vasten en beperkingen. “Brood” was niets anders dan geweekt en gekiemd graan dat gemalen en gedroogd werd tot platte koeken die door hun enzymatische werking van nature zoet waren : ik geloof niet dat dit in vergelijking met wat wij vandaag als “brood” eten in één opzicht te vergelijken was. Dat was hun manier om graan (tarwe, spelt…) eten. Daarover kan ik in het geheel niet discussiëren. En de naam “junk-voedsel” is daarop in het geheel niet van toepassing. Integendeel, ik geloof dat door zijn fermentatie juist een zeer goed voedsel was. 

Wat de wonderbare spijziging betreft zegende Jezus de vijf broden en twee vissen. Hij sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen…. en die de broden gegeten hadden waren 5000 man.   Ook hier wil ik niet over discussiëren. Het is mogelijk dat Jezus vis gegeten heeft en vlees gegeten heeft… en het is waar dat in Leviticus 11 beschreven wordt wat mag en wat niet mag gegeten worden… maar we zijn op dat moment al nà de zondeval en nà de zondvloed. God heeft inmiddels al twee maal zijn toegevingen gemaakt – om tegemoet te komen aan de mens en de omstandigheden waarin hij leeft.  

Het is waar, wij leven in de eindtijd. Het is goed ons dit te realiseren en de gelovigen van het einde zullen mensen zijn die niet leven om te eten, maar ze zullen met de eenvoudige voeding die ze uit Gods hand ontvangen tevreden zijn en God loven en prijzen om de weldaden die Hij hun bewijst. 

Het werk van Rasschig heeft niets te maken met fanatisme of fundamentalisme of een ander -isme… Het is een boek dat ontnuchterend werkt, geheel op de maat van de Bijbel die de mens wil wakker schudden en vertelt “o mens, wat bent u toch ver afgeweken van het geluk dat ik u wenste aan te bieden”. 

Als ik de tekst van 1KOR.10 vers 23 tot 33 letterlijk lees, dan is alles geoorloofd en heeft onze vereniging geen zin, heeft gezondheids- en voedingsvoorlichting geen zin… 

 Als onze boodschap naar anders-etenden klinkt als een verwijt dan zitten we fout. Het is onze liefde om het welzijn van anderen die ons drijft om hier mee bezig te blijven.   Het is niet de eerste keer dat ik dit vers als reactie krijg… Gelukkig staat in de Korinthiërsbrief ook “Dat ons lichaam de Tempel is van de Heilige Geest”, met de raad “Verheerlijkt dan God met uw lichaam”.

Vergeet niet dat alle adviezen in de Bijbel niet in de bedoeling hebben gezondheidsadviezen te zijn die tot in detail uitgewerkt zijn. Veel van de voorschriften omtrent het gebruik van vlees in Leviticus geven mij eerder de indruk dat God concessies doet, met adviezen om de ergste problemen weg te werken (bv. de verwijdering van vet en bloed). Het is echter niet mogelijk hier al te diep op in te gaan. Ik stel alleen vast dat wij vandaag gezonder kunnen eten dan ooit, òf ongezonder dan ooit. Wat Rasschig te vertellen heeft, kan ik samenvatten in één woord : KIES. 

God heeft voor alle levende wezens voeding uit de aardbodem laten ontspruiten. Ook voor de mens. Hoe meer ik doordring op het vlak van de natuur- en gezondheidswetenschappen, hoe stiller ik word en hoe meer eerbied ik krijg voor God, want zijn schepping is zéér goed gemaakt. Elke transformatie die ik aanbreng aan de voeding die ik gebruik, is geen waardevermeerdering, maar vermindering. Ik heb in het geheel geen moeite met het ‘Gebed voor de maaltijd’ van Stan Spiessens, zelfs al klinkt het een beetje scherp.  Uiteraard heeft Gods zegen vragen altijd zin. Maar deze zegen behoedt ons niet noodzakelijk tegen de gevolgen van handelingen die wij uit onwetendheid stellen. 

De zware vlees-etende volkeren zoals de Masai, Eskimo-mannen en Groenlanders ontwikkelen blijkbaar osteoporose op een erg vroege leeftijd.  De Eskimo’s worden er doorgaans door getroffen op een leeftijd van hun latere 20er jaren, terwijl Groenlanders kreupel worden in hun 30er jaren.  Het meest interessante geval echter doet zich voor bij de Massai.  De mannelijke helft van de stam slijt hun opvoedingsjaren door met de kudde rond te dolen, terwijl ze het bloed van de dieren en hun melk drinken, en alleen kleine hoeveelheden groenten eten.  Rond de leeftijd van hun 20ste jaar, doen zij een twee-jarige beperking als krijger, gedurende welke tijd deze proberen alleen op vlees te leven.

Aansluitend op het beperkende krijgers-leven, en terwijl zij nog steeds in hun begin-20er jaren zijn, migreren zij naar de stam-dorpen terug, daar aankomend met gebogen ruggen, gekrompen lichamen en verzwakte lichamen, waar zij dan door de dorpsvrouwen verzorgd worden tot zij sterven.  Nu hier is het punt : de vrouwelijke helft van de stam, die in de dorpsstam blijven. Terwijl de mannen zich met vlees-eten en oorlog maken bezighouden, kweken en eten de vrouwen planten en groentevoedsel, en zijn opmerkelijk vrij van osteoporose. 

 

De brochure God Geneest nog steeds : te koop in gedrukte of pdf-vorm bij Groene Dag

Natuurlijke Hygiëne

NATUURLIJKE HYGIËNE VOOR ENERGIEZOEKENDE MENSEN

uit : Goed Nieuws-brief 29

HV Natuurlijke Hygiene

Kijk om je heen en je ziet het overal : futloze mensen wiens levensbatterijen ontladen zijn. Tenzij je je op sportief vlak beweegt, is vermoeidheid, depressie, krachteloosheid e.v.a. een veelgehoorde klacht. Onze vereniging – de Levensark – staat voor Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne – heeft zich van bij zijn oprichting tot doel gesteld om de gezondheidsboodschap te brengen vanuit een christelijk perspectief. De zorg voor het lichaam, onze “Tempel”, maakt een wezenlijk deel uit van onze opdracht de “aarde te beschermen en te bewaren”, of met andere woorden : het LEVEN alle kansen geven. Zelfs al is dit leven NU beperkt in de tijd, toch kan de kwaliteit van je eigen leven beter of slechter. En door je eigen voorbeeld is het mogelijk dat je ook andere mensen inspireert. Gezien christenen altijd geïnteresseerd zijn in goed nieuws en een beter leven is dat zeker, zou elke christen de principes van de natuurlijke hygiëne moeten kennen. 

Wat je verder vindt zijn enkele principes die voortvloeien uit de studie van de natuurwetten. Dit zijn onveranderlijke en onvervreemdbare instellingen die sinds de schepping zijn ingebouwd om het leven te onderhouden. 

Als energiebewust gezondheidszoeker vind je jezelf zeker terug in de principes van de Natuurlijke Hygiëne, omdat:

** Hygiëne meer is dan het dagelijks toilet. Het is belangrijk om een uitwendige basishygiëne aan te houden. Bv. ga je je iedere dag reinigen met water, ga je je tanden poetsen, was je je handen na een vuile karwei of wanneer je met voeding bezig bent. We hebben onze maatschappij zo gestructureerd dat afval buiten onze leefwereld wordt opgeslagen en behandeld. Hiermee voorkom je zeker narigheid, maar voorkom je nog niet  dat je iedere dag je innerlijke mens kunt vervuilen door een voeding die niet deugt.

** Natuurlijke hygiëne baseert zich op de levenswetten. Deze regels zijn zo primair omdat ze bepalen aan welke wetmatigheden het leven gehoorzaamt. Weinig mensen hebben weet van deze wetten, of kennen slechts de door mensen veranderde inhoud die soms lijnrecht tegenover het levensprincipe staat.

** Natuurlijke hygiëne gaat ervan uit dat de mens een natuurlijk wezen is en dat de mens als deel van dit geheel, hierin een voeding moet vinden die volledig is en geen enkele verandering moet ondergaan, d.w.z. een voeding die niet hoeft gebakken, gebraden of gekookt te worden. 

Deze norm vormt het onderscheid of iets al dan niet door de natuur als voeding voor de mens is bedoeld. Verdere ontwikkeling van je leven in eender welke zin, vertrekt vanuit dit biologisch leven. Daarom wordt hier ook de basis gelegd van een gezond geestelijk leven. 

** Wat wij gewoonlijk ziekte noemen, is meestal een zinvol proces van zuivering : het lichaam ervaart dat de mate van tolerantie die haar eigen is, overschreden werd en reageert met een zuiveringsactie. Het lichaam reageert met koorts, vermoeidheid, slaperigheid of slapeloosheid. Omdat we deze symptomen niet begrijpen en er niet kunnen mee omspringen worden de symptomen onderdrukt. Met Natuurlijke Hygiëne in het achterhoofd, hebben wij begrepen, dat iedere aandoening een oorzaak heeft en dat de oorzaak moet verwijderd worden om echt te genezen. Negeer de levenswetten niet langer, maar probeer, door ze te begrijpen en te bestuderen, er vertrouwd mee te raken. Zo kan je de beste levensvoorwaarden scheppen voor meer energie.

** Ziekte is geen toeval. Het is het resultaat van een levens- en voedingsstijl die te wensen overlaat. Uiteraard is het mogelijk dat wij geboren worden met een overgeërfde gevoeligheid en dat deze gevoeligheden en belastingen uit vorige generaties steeds verder drukken op het nageslacht. Precies daarom moeten wij ophouden met nutteloze risico’s te nemen door gedegenereerd voedsel niet langer te eten en in plaats daarvan zo oorspronkelijk mogelijk voedsel te kiezen. Daarnaast moet een levensstijl komen die gericht is op volledige ontplooiing en de maximale benutting van de in de mens gelegde mogelijkheden. 

** Bezuinigen op ziekte is nu mogelijk. Stop het gebruik van dierlijk voedsel, vooral onder de vorm van vlees.  Daardoor zullen zich minder zuren in het lichaam vormen. Ook rottingsproducten en andere toxines worden in het lichaam niet gevormd. 

** Beperk de consumptie van dierlijke vetten, onder elke vorm. Wees bovendien zuinig met plantaardige vetbronnen die door de industrie, door verhitting of oxidatie zijn gedegenereerd. Gebruik bij voorkeur rauwe olijfolie van prima kwaliteit of beter nog : vetten in combinatie met hun natuurlijke drager, d.w.z. waarin vetten geïntegreerd zijn in het geheel.  Verhitte vetten zijn in de Natuurlijke hygiëne geen welkome klanten. 

** Eten is meer dan alleen een fysieke behoefte. Dat weten ze ook wel in de Natuurlijke Hygiëne. Eten wordt dan ook met veel zorg en liefde bereid, zonder het te verknoeien door koken of door industriële processen, en als een lust voor ogen, neus en mond op de tafel gebracht. Door langzaam kauwen gun je jezelf een maximum aan tijd om ten volle te genieten van de heerlijke natuurlijke aroma’s van alle lekkere dingen uit de natuur. 

** Het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk is een gouden regel voor de Natuurlijke hygiëne. De natuur is niet te verbeteren. De natuur getuigt van de enorme wijsheid van de Schepper die het allemaal op een harmonieuze wijze heeft ontworpen. Ook de voeding getuigt van een ongelofelijke samenhang die de wetenschap steeds verder doorgrondt. De wetenschap heeft niet het recht haar halve waarheden als een experiment over te dragen op de bevolking, maar moet wijzen op de risico’s en de belastingen van bepaalde onnatuurlijke activiteiten. Door het feit dat een groot gedeelte van de knapste geesten en wetenschappers niet in dienst staan van het algemeen belang, maar van commerciële ondernemingen, en zich concentreren op fragmentarisch onderzoek, biedt de “wetenschap” een onvolledig en juist beeld van wat van nature de juiste voeding is. De wetenschap spreekt van bereiden en “verbeteren” van de voeding, die volgens haar onvolkomenheden heeft die door het geavanceerde onderzoek gecorrigeerd worden… Dit heeft te maken met het feit dat mensen onjuist voedsel eten dat bereid moet worden, waardoor men in de spiraal van onbevredigbaarheid en effecten komt. Elke ingreep betekent een verarming en berooft het voedingsmiddel, en later de eter ervan, omdat de bestanddelen worden gewijzigd. Dit kan resulteren in tekorten en wijzigingen.

** Natuurlijke hygiëne is geen saai dieet. Het is een voedingsstijl die totaal anders is. Toch heeft geen enkel mens die de natuur observeert, apprecieert en respecteert er moeite mee. Het is zo logisch en vanzelfsprekend, omdat het de dichtst mogelijke benadering is van het voedselprobleem met de wetten van de natuur zelf.

Saaie diëten werken psychologisch nefast. Daarom kan niemand ze blijven volhouden. Meestal zijn ze gebaseerd op onjuiste principes en ontbreekt de motivatie. Natuurlijke hygiëne is geen afstraffing of beproeving. Het lijkt meer op een traktatie voor al je cellen die nu, na zoveel jaren eindelijk krijgen waar ze recht op hebben.

**  Natuurlijke hygiëne probeert door de juiste voedselkeuze slechts een minimum aan giftige stoffen in het lichaam toe te laten en door de toepassing van de juiste voedselkeuze zo weinig mogelijk gifstoffen zélf te vormen.  Alle gevormde toxinen die in het lichaam al/nog aanwezig zijn dienen het lichaam zo snel mogelijk te verlaten. Natuurlijke hygiëne schept zo gunstig mogelijke voorwaarden voor het ontgiften van het lichaam o.m. door de voedselkeuze die duidelijk eliminerend werkt.

** Natuurlijke hygiëne houdt rekening met de biologische cyclussen, die de fysiologische intensiteit van het lichaam en zijn organen volgens de tijd bepalen.  Zo spreken wij van drie dagindelingen, m.n. 

– de eliminatiecyclus in de vroege ochtenduren tot de middag (04 tot 12 uur)

– de assimilatiecyclus vanaf de middag tot de avond (12 tot 20 uur)

– de ordeningscyclus (transformatie) tijdens de nacht (20 tot 04 uur)

Door het voedsel op de juiste manier te kiezen, wordt deze kringloop zo goed mogelijk gerespecteerd en wordt overbelasting vermeden.

** Natuurlijke hygiëne  volgt de behoefte van het lichaam en kiest voedsel volgens deze behoefte. De mens heeft een specifiek verteringsstelsel en heeft behoefte aan voeding die aangepast is aan de kenmerken van dit verteringssysteem. Wat hieraan niet aangepast is, kan geen menselijke voeding zijn. De behoefte tot koken of bereiden komt precies door deze verkeerde voedselkeuze. 

** Natuurlijke hygiëne kiest voeding die uit zichzelf een genoegen is om gegeten te worden. De nood-zaak tot specerijen, scherpe kruiden, peper en zout is het resultaat van een verkeerde, gekookte en smaakloze voeding. Natuurlijke hygiëne wil het natuurlijke smaakgevoel herwaarderen en ontwikkelen.

** Natuurlijke hygiëne distantieert zich van de gangbare technieken van prikkelen, kalmeren, stimuleren en andere ingrepen op het menselijke systeem. Zij gaat ervan uit dat het menselijk organisme zichzelf regelt en geen enkele onnatuurlijke inbreng behoeft. Elke onnatuurlijke inbreng door prikkelende stoffen, voedingssuppletie, medicijnen heeft tot doel de natuurlijke werking en zin van het organisme te wijzigen, met de bekende gevolgen. 

Het probleem van constipatie is bij de Natuurlijke hygiëne onbestaand. Door de aanbreng van voldoende natuurlijke voeding en vezelstoffen functioneert de darm probleemloos en worden ongebruikte (en opgebruikte) stoffen snel afgevoerd. De stoelgang is normaal en verlaat het lichaam zonder inspanning of pijn.

** Natuurlijk voedsel bevat veel water. In deze natuurlijke verhouding is het perfect en gezond, aangepast aan de behoefte.

** Voedsel wordt niet klakkeloos door elkaar gegeten. Het spijsverteringsstelsel wordt niet langer als een afvalbak behandeld. De darm wordt niet herleid tot een vuile, stinkende riool. In de Natuurlijke hygiëne worden de voedselcombinaties gerespecteerd, in overeenstemming met de natuurlijke wetmatigheden. 

** Fruit is volledig voedsel. Het is het ideale begin van de dag en behoeft geen aanvulling.

** Gewichtscontrole zal overbodig worden door de ontgiftiging van het lichaam, door juiste voedselkeuze en juiste combinaties. 

** Overeten behoort tot het verleden omdat de voedingsmiddelen die eigen zijn aan de Natuurlijke hygiëne zich daar niet toe lenen.

** Fruit en groenten zijn de basis van gezonde energievoeding. Iedere dag zijn er groene groenten, broccoli, salade, gekiemde zaden, kool, enz. Eet mooie oranje vruchten, sinaasappel, tomaat, enz. Deze voeding bevat veel vitamines en biologisch actieve mineralen.  

** Word energievriendelijk : eet juist. Stop alle verspillingen van je energie door verkeerd te eten.  

Het is zoals Aterhov schrijft in RAUW ETEN, dat het werk van de landarbeiders voor de massa tot niets anders dient dan om door te spoelen in de dure toiletten. Ecologie begint bij de mens. In zijn eigen buik. 

** Natuurlijke hygiëne heeft aandacht voor onze kinderen en jeugd. Zij vindt dat deze jonge mensen recht hebben op het beste. Zij hebben recht op goede informatie (opvoeding) en voeding.

** Energiebewust etende mensen verkiezen geen gebruik te maken van alcohol, koffie, rookwaar en de vele andere aanvaarde drugs. Zij zijn tegen de na-tuur en tegen het leven. Omdat wij teveel van het leven houden, dat we als een geschenk ontvangen, verkiezen wij het niet door eigen toedoen te beschadigen. 

** Natuurlijke hygiëne  is geen therapie, maar een verzameling levensgedragingen die aan de biologische en persoonlijke noden van een persoon beantwoorden. De beleving van dit gedrag helpt gezondheid te vrijwaren en/of te herstellen tot het hoogst mogelijke niveau, zonder geweldpleging op het lichaam.

** In Natuurlijke hygiëne is therapie enkel en alleen gerechtvaardigd wanneer ze voor het lichaam een absolute noodzaak betekent. Een gezond lichaam en geest behoeven geen therapie.

Als dit je keuze is, dan is Natuurlijke Hygiëne voor jou, van jou en in jou. 

De toepassing ervan brenge je veel geluk, gezondheid & levenskracht 

Gezondheid is dichterbij dan je denkt

Voor veel mensen zijn gezondheid en ziekte onbekende terreinen. De mogelijkheid om deze te sturen komt in hen meestal niet eens op. Het boek “het twaalf-punten-programma voor uw gezondheid” van Stefaan De Wever is daarom een oogopener met een verrassend heldere kijk op een totaal nieuw perspectief op het herstel van gezondheid. Veel mensen zullen dit boek toejuichen en er inspiratie in vinden en ontdekken dat op dit vlak verantwoordelijkheid te dragen valt. Ons systeem van ziekteverzorging maakt veel van deze zelfverantwoordelijkheid in bepaalde opzichten minder interessant. Precies op dat vlak moeten de bressen gedicht worden en moeten mensen ophouden blind te geloven in de onuitputtelijkheid van het zorgverstrekkingssysteem dat jammer genoeg nà de feiten komt.  

De manier waarop de verschillende toegangswegen tot gezondheid in dit boek worden gebracht zijn zo logisch en indringend dat u niet kunt geloven waarom er niet meer aandacht aan geschonken wordt… en dat terwijl het allemaal zo eenvoudig is. 

De boodschap van dit boek is duidelijk: verlaat de wegen die tot ziekte leiden. Moedig alle gezondheidsbevorderende aspecten aan en verminder de invloed van de risico’s. Zelfs al lijkt het dat die risico’s het leven interessant maken, zult u na het lezen van dit boek afstappen van dergelijke ideeën. 

De prijs van ziekte is afschuwelijk. Het is de moeite waard om zich volledig in te zetten voor een betere gezondheid. De visie in dit boek is : leer de instructies en signalen van je lichaam kennen en leer hoe de natuur gebruik maakt van ziekte om gezondheid voort te brengen. Het spreekwoord luidt : “We mogen niet eerder genezen van ziekte, dan voor ziekte ons beter heeft gemaakt.” Daarom moeten wij de reden van ziekte leren kennen en vooral datgene leren doen wat niemand anders in onze plaats kan doen. Niemand kan ademen, bewegen, eten, genieten, denken… in je plaats. 

Allergie, astma, diabetes, hart- en vaatziekten, huidaandoeningen, verkoudheid, ontstekingen, nierproblematiek, reuma, jicht, artrose, osteoporose, kanker, zenuwziekten, slapeloosheid, spierziekten, verteringsproblemen…? Miljoenen mensen hebben ermee te maken en zien hun toestand als onvermijdelijk. Toch heeft een bepaalde oorzaak hun conditie noodzakelijk gemaakt. De Amerikaanse Dr. Tilden noemde “intoxicatie” de oorzaak van alle ziekten, ongeacht hoe die ziekte ook mag noemen. 

Ziekte moet niet bestreden worden. De ziekte is de genezing. Als je dat maar begrijpt.

Zo zoeken heel veel mensen in klassieke en alternatieve kampen naar verlichting. Ziek zijn is geen pretje… vooral niet als ziek-zijn een lang verhaal wordt.  Maar voor mensen die “het geheel” zien, is het duidelijk dat ziekte niet geneest met kruidenthee, een kruidenpilletje of therapie, of een super-remedie. Genezen kan als er voorwaarden voor genezing worden geschapen, d.w.z. als de oorzaak wordt voorkomen en het zieke organisme de kans krijgt te doen wat nodig is.  De helft van de oplossing kan u niet helpen. Halve maatregelen blijken in de praktijk niets op te lossen. Ze zijn net als de rest gebaseerd op symptoomonderdrukking, en zijn dus onnatuurlijk…

Lees het hele verhaal in het boek het twaalf-punten-programma voor uw gezondheid”. 

Zij deden het

HV Zij deden hetPersoonlijk getuigenis van  A.T. Hovanessian in Rauw Eten

extracten uit : Live Unfired Foods, by M. Ferguson

“Door gekookt voedsel en giftige medicatie op te geven zijn er over gans de wereld duizenden mensen die zichzelf genezen hebben van hun hardnekkige ziekten en die nu een gelukkig en gezond leven leiden.

Rauwe groenten zouden het enige voedsel voor de mens mogen zijn. De gewoonte om gekookt voedsel te eten zou voor eens en voor altijd moeten stoppen. Dit is de onfeilbare eis van de natuur. Het eten van gekookt voedsel is het meest verschrikkelijke barbarisme in de geschiedenis van de mens, een barbarisme waar niemand zich van bewust schijnt te zijn en waar iedereen voor valt en een onschuldig slachtoffer wordt.

Onze wonderbare natuur heeft met de zonnestralen alle rauwe materialen ontwikkeld, die nodig zijn om de duizenden gecompliceerde activiteiten van ons organisme te coördineren en de overeenkomende productie te verzekeren. Verder, heeft de natuur deze rauwe stoffen in volledige perfectie en foutloze harmonie geplaatst, in het graan, in de maïs, in een granaatappel, in een bes van de wijndruiven, of in het blad van een plant. Elk van deze “armzalige” voedingssoorten hebben verschillende substanties die het levend organisme levend houden.

Over de verschillende methoden die de mens gebruikt om de perfect gebalanceerde rauwe materialen te vernietigen en degenereren  moet niet lang nagedacht worden. Daarvoor heeft de mens een aantal duivelse bedrijven, ovens, fornuizen en keukens uitgevonden. Elke degeneratie van de kwaliteit van de natuurlijke voedselsoorten wordt gevolgd door een overeenkomende degeneratie in het menselijk lichaam. Natuurlijke voeding verzekert een normale werking van het organisme, terwijl een onnatuurlijke voeding zorgt voor een abnormale vernietiging van zijn functies. De vele ziekten zijn het resultaat van de grote verscheidenheid in degeneratie in de samenstelling van de natuurlijke voedingsmiddelen.

In deze eeuw van wetenschappelijke vooruitgang zou de mens van al zijn ziekten kunnen af raken door te stoppen met het eten van gekookt voedsel… Gelijk met natuurlijke voeding, moet de mens er ook voor zorgen dat aan de rest van zijn natuurlijke behoeften voldaan wordt. Dit zijn zuivere lucht, voldoende slaap, vroeg opstaan, fysisch werk, onthouding van kunstmatige opwekkingsmethoden- en middelen, zuiverheid, enz.

 

Mildura.jpg

Persoonlijk getuigenis van Dr. O.L.M. Abramowski

uit het boek, Fruit Can Heal You, door Dr. Abramowski (Originele versie en vertaling bij Groene Dag / zie Dossiers)

Het was in februari 1902 dat ik naar Hobart, Australië, ging, ogenschijnlijk om het medisch congres bij te wonen – in feite voor mijn gezondheid, die sinds het begin van de nieuwe eeuw verre van bevredigend was. Alhoewel ik er robuust en stevig uit zag en mensen mij bewonderden voor mijn kracht, ging ik in de realiteit zeer snel naar beneden in verband met gezondheid en sterkte, elasticiteit en weerstandsvermogen en was ik een oude man aan het worden voor ik vijftig jaar oud was. Ik had altijd een actief en gezond leven geleid, dat dacht ik toch. Ik leefde volgens de regels die door de medische wetenschap vastgesteld waren en probeerde mijn matigheid aan de mensen over te brengen.

Ik geloofde sterk in het gewoon gemengde dieet, dat vooral bestond uit eiwitten, zoals vlees, eieren, melk en kaas, om een sterk en gezond lichaam op te bouwen. Ik geloofde dat vet en boter, suiker, de zeer belangrijke hoofdbestanddelen – goed, welgebakken wit brood – pudding, cake, koekjes en snoep, allemaal volwaardig waren. Groenten en fruit waren in het seizoen een aangename luxe. Ik dacht dat het koken van voedsel er voor zorgde dat het gemakkelijker te verteren werd, en dat het zou beschermen tegen de alomtegenwoordige microben, die rauw voedsel zo gevaarlijk maken voor het leven en de gezondheid. Drie maaltijden op een dag waren voor mij het minste, alhoewel af en toe een snack tussen de maaltijden kon geen kwaad, en een occasioneel avondeten na een dag van hard werken was bevorderlijk voor een goede, vaste slaap.

Ik had zelf geen hoge gezondheidsstandaard. Ik beschouwde het als normaal dat ik elk jaar een paar verkoudheden had, een aantal keer tandpijn, en een lichte hoofdpijn met suizen in de oren tussen 4u en 5u., en een occasionele reumatische pijn in de schouder of in de knie, of een gevoel van stijfte ’s morgens, enz. een onvermijdelijke en bijna normale ontwikkeling voor een persoon met mijn gewoonten en leeftijd. Ik geloofde in het gezegde, “Vet, vrij en veertig,” ik begon me stilaan over te geven aan deze kleine ongemakken.

In 1899, ontwikkelde zich echter een ander symptoom, dat onaangenaam was en dat ik niet meer kon negeren. Het was een onregelmatigheid aan het hart, met een onregelmatige pols en hartkloppingen wanneer ik neerlag, zodat ik niet op mijn gewone manier kon slapen. Ik voelde dat er een gif was, dat heel sterk op mijn systeem werkte en besloot om mijn geliefde sigaar op te geven. Het symptoom verdween en ik feliciteerde mezelf omdat ik de nagel juist op de kop geslagen had.

Mijn uiterlijk zag eruit als dat van een oudere gentleman met een apoplectische gewoonte, een vol en rond gezicht, een rond abdomen, en een huid die er vlekkerig en opgeblazen uitzag. Mijn aders waren hard en gedraaid op sommige plaatsen, mijn polsslag onregelmatig en mijn adem was, na een kleine inspanning, heel kort. Ik had steeds grote dorst wanneer het warm was en wanneer ik het benauwd had. Mijn aders kwamen naar boven en mijn benen waren ’s avonds gezwollen, ik had reumatische pijnen aan de gewrichten, neuralgie in de rechter isschiaszenuw, periodische hoofdpijnen en herhaalde tandpijnen die bewezen dat mijn zenuwstelsel aangetast was. Ik had steeds chronische congestie in mijn neus en keel, en daarnaast uit beide een constante afscheiding, waardoor ik geforceerd werd om mijn zakdoek met korte intervallen te gebruiken. Mijn gehoor was achteruit gegaan en er was een kleine droge eczeem-plek op mijn linkeroor die maanden onveranderd bleef. Mijn gezichtsscherpte werd slechter zodat ik een bril moest aanschaffen om de muziek te lezen, en wanneer ik in een kamer kwam nadat ik uit het zonlicht kwam, kon ik een ganse tijd niets zien. Zo sloom was de actie van mijn pupillen.

Alhoewel mijn vertering meestal goed was, had ik dikwijls last van zuur en een opgeblazen gevoel na de maaltijd. Af en toe had ik last van aambeien. Mijn huid was droog en onelastisch; mijn haar en nagels waren broos en zagen er dood uit, mijn tanden zaten los en vooruitstekend uit de kaken en toonden een opstapeling van kalk, naast hun progressieve verval. Mijn urine was altijd zuur, soms dik en plassen ging soms moeilijk. Dit is de conditie waarin ik mij bevond eind 1901, ik was 49 jaar oud.

Mijn eerste experiment begon in januari en februari 1904, toen ik voor een periode van vijf weken alleen rauw fruit en rauwe groenten at. Ik at gewoonlijk twee maaltijden, dronk heel weinig water, was vol energie, had een klaar hoofd en was gelukkig en tevreden , omdat de dag lang was. Ik sliep goed en stond om 6.00 uur op, terwijl ik een paar uren in de tuin ging werken. Dan nam ik een bad, en zag ik mijn prive patiënten en die in het hospitaal en nam mijn eerste maaltijd zo rond 13.00 uur. Ik voelde me niet slaperig na de maaltijd en kon met gemak werken en studeren tot 18.00 uur wanneer ik mijn tweede maaltijd at. De avonden bracht ik meestal door met lezen en schrijven. Gedurende de ganse tijd voelde ik me vol leven en uithoudingsvermogen – ondanks het harde lichaamswerk, dat soms zes uur aan één stuk doorging. Ik werkte in temperaturen van meer dan 37°C met alleen een broek aan, zonder mijn hoofd te bedekken of het bovenste gedeelte van mijn lichaam. Ik wou weten welk effect de hitte van de zon op mij zou hebben.

Op de fitnessapparaten waren mijn prestaties beter dan die van mijn zoon van 14 jaar en ze waren veel moeilijker dan wat ik dertig jaar geleden kon. Ik voelde dat ik nog ver van het einde van mijn verjonging zat, omdat ik constant de capaciteit van mijn longen en mijn spier- en zenuwstelsel aan het verbeteren ben. Kleine ongelukjes zoals in de kelder vallen, of vallen met de fiets, doen me geen pijn meer, omdat mijn zenuwen en spieren onmiddellijk reageren, zodat ik op een goede manier op de grond neerkom. De snelle reactie van mijn spieren voorkomt dat er schade is aan mijn beenderen, gewrichten, of ligamenten. Kneuzingen en zwellingen verdwijnen vlug zonder een spoor achter te laten en wonden en snijwonden genezen gemakkelijk zonder enige ontsteking. Krampen in de spieren, waarvan ik vier jaar geleden last had, en stijfheid in de gewrichten toen ik ’s morgens opstond, waren helemaal verdwenen.

Het pafferige uiterlijk van mijn huid is weg en de spanning is verbeterd, zodat er bijna niets meer te zien is van de vroegere uitgerokkenheid; ze is zacht en glanzend, maar vast van textuur, vrij van enig eczeem of andere vlekken en mooi van kleur. De nagels zijn zacht en plooibaar; het haar alhoewel grijs en weg op het topje van mijn hoofd is zacht en glanzend en valt niet meer uit. Mijn tanden zijn nu vrij van tandplak en zijn gestopt met hun verval; ik heb er sindsdien geen meer verloren, behalve dan diegene die reeds rot waren en ik heb sinds zeven jaar geen tandpijn meer gehad. De chronische congestie van de slijmvliezen in mijn neus en keel is weg en samen daarmee de spastische aanvallen van niezen, evenals het onaangename constant schrapen van de keel. Al deze symptomen steken echter opnieuw de kop op wanneer ik mij tegoed gedaan heb aan broodjes en snoep.

De laatste jaren heb ik geen last meer van maag en darmen en is er ook geen spoor meer van aambeien. Mijn ogen zijn helder en blinkend, en alhoewel ik het zicht nog niet kunnen verbeteren heb, is hun reactie op licht en duisternis veel sneller dan vroeger. Mijn gehoor is wonderbaarlijk verbeterd en de geluiden in mijn oren zijn samen met de namiddaghoofdpijnen verdwenen. Mijn hart klopt zo regelmatig dat ik vergeet me er zorgen over te maken. Ik heb sindsdien geen neusbloedingen meer gehad en de aders aan de slapen, alhoewel nog altijd verwrongen, zijn opnieuw zacht en elastisch wanneer ze aangeraakt worden. Als het waar is wat de geneesheren jaren onderwezen hebben, ben je zo oud als je aders, ik stel dat het fruit-dieet mij anatomisch weer jong gemaakt heeft. Het heeft een catastrofe voorkomen, die mij zeker gedood zou hebben als ik mijn levenstijl niet zou veranderd hebben. De bloedcirculatie is zoveel verbeterd dat er nergens nog een stagnatie is en dat ik nooit meer last heb van een zwelling aan de benen, zelfs niet na een zware werkdag. Mijn benen zijn even stevig en goed van vorm ’s morgens

Zo geweldig als de verbetering is van mijn lichamelijke conditie, zo enorm zijn mijn mentale en intellectuele mogelijkheden verbeterd.

Intellectueel, is de verandering even wonderbaarlijk, mijn geheugen is verbeterd en ik kan me beter dan ooit concentreren.

“Meer eten dan je lichaam vraagt is onzin”, vertelt Dr. Matig. Waarom zou je zoiets doen, het verschaft niet méér energie dan waar je organisme is op ingesteld; integendeel.

Teveel eten betekent een heuse strop die zorgt voor overwerk waar al je organen van uitgeput raken. Ofwel kost het kilo’s, ofwel zet het kilo’s aan, afhankelijk van je constitutie.

Als je eenmaal op een gezonde voeding bent ingesteld zal je organisme niet méér voeding accepteren dan wat het nodig heeft om goed te functioneren. 

Teveel mensen wensen zich te forceren en behalen niet de resultaten waarvan zij dromen. Men heeft hen benaderd met een hele verzameling ideeën die alleen maar frustrerend werken. Matigheid is een fantastische deugd. Het betekent dat je gebruikt wat goed is voor jou en dat je je daarbij ook volledig voldaan voelt.

Bij gebrek aan dit gevoel van voldoening zit je natuurlijk helemaal in de knoop. 

De Digitale Bibliotheek van Groene Dag  bevat 2 vertalingen van werken van Abramowski. Werken die iedereen zou moeten lezen !

Levend Voedsel

NS VOEDING17 voordelen die je aanzetten om meer levend voedsel aan je voeding toe te voegen

Het koken van praktisch al onze voedingsmiddelen is een dagelijkse gewoonte geworden. Weinig maaltijden bevatten nog levende elementen, met uitzondering van het blaadje sla. Sommige mensen eten nooit iets rauw, in de overtuiging dat rauw voedsel niet gezond is. Sommigen onderwijzen zelfs dat het Gods bedoeling was om het voedsel te gaan koken nadat Adam en Eva de Tuin van Eden verlaten hadden. Dit kon verre van Gods bedoeling zijn geweest.

Indien het kookfornuis niet beschikbaar zou zijn, wat zou jij eten?

Misschien een sneetje rood koud slap vlees van de koe, of een vettig kippenbeen? Zou ik je een zoete sappige sinaasappel, een knapperige appel, een rijpe banaan… aanbieden,  voedsel dat natuurlijker is aan onze manier om met voeding om te springen, zou dat geen grotere genoegdoening zijn voor onze smaakpapillen en makkelijker voor de maag?

Als ik spreek over levend voedsel dan verwijs ik naar fruit, groenten, noten en zaden, die voor het merendeel van de mensheid smakelijke simpele basisvoeding is, recht van de boom, het woud of de wijnstok.

Het is niet makkelijk om jarenlange tradities om te vormen naar een overwegend levend voedsel patroon. Onze vleselijke natuur adviseert ons steeds om het anders te doen. De mens is eigenzinnig en wil liefst zijn eigen weg gaan. Men zegt dat: “het gemakkelijker is om iemands religie te veranderen dan zijn voedingswijze.” Ik hoop dat ik me hierin vergis en dat mensen ook vatbaar zijn voor de logica, de precisie, de schoonheid en de waarde van levend, natuurlijk voedsel.

Gekookte voeding bevat fysieke, emotionele en sociale lokmiddelen, en grijpt ons ook in zijn ijzeren greep door middel van zijn spelletje met de eetlust. Zou het niet verstandig zijn om onszelf de voordelen te leren van een voedingswijze uit overwegend levend voedsel? Na een tijdje dit voedsel te gebruiken, zullen we veel gezondheidsvoordelen ervaren die een welverdiende bonus zijn. 

Er zijn vele wonderlijke voordelen van een voedingswijze van verse, levende vruchten, groenten, noten en zaden. Het zou veel mensen uit de ziektezorg houden en hen doen beschikken over een formidabele vitaliteit en kracht. De vraag naar het waarom van zoveel lijden zou minder vaak aan de hemel geadresseerd worden. 

Laat ons even de 17 voordelen bekijken van het gebruik van meer levende voeding :

1. Je lichaam zou beschikken over alle noodzakelijke voedingsstoffen: Levende voeding is van betere kwaliteit, daardoor hebben we er minder van nodig om ons te voorzien in voedingsstoffen die nodig zijn voor een betere gezondheid en beter onderhoud van ons lichaam.

2. Gemakkelijk verteerbaar: Levend voedsel is gemakkelijker verteerbaar (24-36 uur ipv 40-100uur) dan gekookte voeding. Het is natuurlijk wel mogelijk dat je in de omschakelingsperiode wat aanpassingsmoeilijkheden kent, of dat je lichaam moet gereinigd worden. 

3. Enzymen: Levend voedsel heeft al zijn enzymen behouden. Temperaturen boven de 40° vernietigen de enzymen in natuurlijke voeding. Bij 70°C is het afgelopen met de enzymen. Nochtans zijn deze enzymen essentieel voor je leven, voor het behoud van een goede gezondheid, voor het verkrijgen van een betere gezondheid (genezing), om je het gevoel van volkomen evenwicht te bezorgen.

4. Levend voedsel is gemakkelijker te bereiden: je spendeert minder tijd in de keuken. Daardoor heb je  meer tijd om door te brengen met de familie en de communicatie met de Schepper.

5. Meer energie: Levend voedsel zal je geen vermoeid gevoel geven na de maaltijd. De meeste mensen hebben een slaperig gevoel na een gekookte maaltijd. Er is minder slaap nodig, en je hebt een rustigere slaap, wat absoluut noodzakelijk is om je zenuwenergie op te bouwen. Als je ziet op welke manier we nu vechten om onze energie te handhaven of te verhogen… Kijk om je heen en vergewis je ervan: zijn we met z’n allen een uitstraling van vitaliteit en gezondheid? Zonder levend voedsel is het in enkele generaties afgelopen!

6. Gemakkelijk op te ruimen: Met levende voeding is het gemakkelijker om op te ruimen: je hebt geen plakkerige, vettige pannen of vuile kookpotten, geen vettige sporen die achterblijven op keukenmateriaal, keukenkasten, fornuizen. 

7. Behoud je ideaal gewicht: Hoeveel mensen leveren geen hopeloze strijd tegen overgewicht. Ze betalen fortuinen aan allerlei remedies, terwijl het enige wat het lichaam vraagt, niets anders is dan het lichaam schoon te houden. Wist je dat één van de belangrijkste redenen van overgewicht erin bestaat dat het lichaam reserveweefsel maakt voor de opslag van niet uitgescheiden of uitscheidbare toxines. Met levende voeding (soms na een vastenperiode) is het lichaam in staat om zijn normale gewicht te bereiken en zal het gewicht  constant blijven, jaar in jaar uit.

8. Levend Voedsel bevordert geen degenererende ziekten. Degeneratieve ziekten komen voort uit een verzwakte spijsvertering, een ondermaatse industrievoeding, gebrek aan herstelkracht en zenuwener-gie, agitatie, opzwepende methodes en middelen en het plegen van roofbouw op de vitale substanties. 

9. Lagere hartslag: Met levende voeding zal de hartslag 10 slagen per minuut of meer verlagen, dat bespaart het hart ongeveer 14000 slagen per dag! Doe de test en je zal overtuigd zijn. Is er een hart-klacht? Verminder dan het risico door echt voedsel – iedere dag, iedere maaltijd. 

10. Eliminatie van lichaamsgeur: Met levende voeding zal je ervaren dat je lichaamsgeur vermindert zodra je lichaam gereinigd is. .

11. Propere tanden: Met levende voeding zal je propere tanden hebben. De tanden zullen niet de aanslag hebben van de gekookte voeding. Je zal ook de schade aan je tanden, maag of tandvlees niet hebben die veroorzaakt word door warme voeding. Kijk naar alle dieren in de natuur die hun voedsel eten in zijn originele toestand. Al deze dieren hebben hun leven lang een zuiver gebit. Natuurlijk is de schade die je hebt opgelopen een probleem en zal het voordeel voor je tanden maat in verhouding zijn tot de mate waarin  rauwkost wordt gegeten. 

12. Heldere geest: Eén van de meest merkwaardige vaststellingen die mensen kunnen maken is hun vermogen om helder te denken. Dat is ook zo met vasten en veel mensen kennen dit fenomeen, maar je kunt niet altijd vasten. Rauwkost eten is veel milder en kan je een leven lang volhouden. Met levende voeding zal je geheugen en je concentratievermogen beter zijn dan ooit. 

13. Levend voedsel helpt tegen overeten: Het is veel gemakkelijker je niet te overeten aan levende voeding. Gekookte voeding is geconcentreerder (iemand zou gemakkelijker 3 gekookte wortels eten en één rauwe). Levende voeding geeft meer voedingsstoffen, dus je moet er niet zoveel van verbruiken. Zelfs moest je veel levend voedsel gebruiken, zal dit zelden overlast geven. Je overeten aan geconcentreerde voeding is dagelijkse kost; zich overeten aan levend voedsel, daar zou je al een berg moeten van eten!

14. Minder behoefte  aan specerijen: Specerijen zijn niet noodzakkelijk om levende voeding smaakvoller te maken. Levend voedsel is niet gekookt en hebben hun voedings- en aromatische stoffen niet verloren, daardoor blijven de smaken bewaard.

15. Minder water drinken: Men heeft minder dorst bij het gebruik van levende voeding, want het natuur-lijke water in de groenten en het fruit is niet verloren gegaan door het te koken. Levend voedsel eten, is eten en drinken in één moeite. Geen dorst bij levend voedsel, dat is heel normaal en dat betekent ook dat je nauwelijks extra water behoeft.

16. Geen slijm: Levende voeding veroorzaakt geen slijmvorming in de keel of het hoofd. Zangers en sprekers zullen het erg appreciëren om de keel niet te moeten schrapen, en dat niet enkel tijdens een optreden. Als ze eens de ervaring hebben gehad om enkele dagen zonder brood, zetmeel of geconcentreerd eiwit te leven, zullen ze weten hoe hun stem opleeft. .

17. Bevrijd van verslaving aan appetijt: Gekooke voeding bindt ons vast, en zolang we meer gekookte voeding gebruiken worden onze perverse tendenzen aanwakkerd. Als we lang genoeg levende voeding eten zullen we uiteindelijk bevrijd worden van de slavernij van de oncontroleerbare eetlust. 

Je ziet, het is de moeite waard om levend voedsel (beter) te leren kennen. God schiep elk schepsel naar zijn aard. Hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. En aan ieder schepsel gaf God een voeding naar zijn aard. Dat voedsel was perfect, nauwkeurig aangepast aan de behoeften en werking. 

Maar we zijn eigenwijs en zelfingenomen. We zullen “Gods tekortkomingen” verbeteren… Ach, wat een vergissing!

Persoonlijk getuigenis van 

Dr. Josephine Cunnington Edwards

uit : Live Unfired Foods, by M. Ferguson

“Ik was op bezoek in Michigan in de jaren vijftig en gaf lezingen over Centraal Afrika. Ik was altijd een “gezondheidsfreak”, en ik had een verbazende vitaliteit voor mijn leeftijd…midden vijftig. Ik was die zomer vijf keer uit New York gevlogen, om op verschillende plaatsen te spreken, terwijl ik nog een full time job had bij een TV show  in New York. Ik was aan het spreken in een gevangenis in het zuiden van Michigan, toen een ambulance toegereden kwam. Ze brachten een ernstig zieke man binnen, die ik gekend had voor ik een periode op missie naar Centraal Afrika vertrok. Hij was bleek en bezorgd en bang want de eerste woorden die hij zei waren: “Josephine ik heb terminale kanker aan de maag… ik geloof in je gebeden… wil je niet bidden opdat ik blijf leven?

Ik ging zitten en keek de man aan. Ik herinnerde mij hem. Zijn familie was mij zeer dierbaar. Het waren reeds jaren vrienden. Onze kinderen hadden samen gespeeld. Maar ik wist dat hij een aantal dingen gedaan had…dingen waarmee hij niemand behalve zichzelf pijn had gedaan en waar hij nu de tol voor moest betalen. Uiteindelijk zei ik zo vriendelijk mogelijk, “neen Bill, dat kan ik niet” Tenminste ik kan het niet tenzij je belooft je leven compleet te zullen veranderen. Je weet dat we hierover al gepraat hebben…je hebt jaren dingen gedaan die je in deze toestand gebracht hebben.

Daar in het bureau van de sheriff, beloofde Bill mij zijn leven te veranderen. Ik hoorde van zijn vrouw dat de dokter hem nog zes weken gaf. Er was geen hoop meer.

“Je zal er niets mee verliezen als je doet wat ik je zeg”, begon ik. “Doe alle medicatie weg..alle pijnstillers, alles wat ook maar met medicatie te maken heeft. Denk je dat je dat kan?”

Hij verzekerde ons dat hij het zou doen. Ik zei hen een hele hoop wortelen te kopen, en onmiddellijk een goede fruitpers te kopen, naar de winkel om druiven te gaan om goed druivensap te maken waar geen suiker in zat. Verse sinaasappelen, verse appelen en om het hongergevoel te stillen, een beetje avocado of banaan of verse gepelde cocosnoot…alles rauw. Om te drinken, veel alfalfa- en rode klaver-thee. Misschien een klein beetje honing, maar niet veel en zeker NIETS DIERLIJK, GEEN MELK, GEEN ROOM, GEEN EIEREN, GEEN VLEES, GEEN VIS EN GEEN KIP. Bijna niets mocht gekookt worden. Maak een lekkere appelsaus door verse appelen te mengen met een glas ananassap. En wandel, wandel, wandel”, zei ik hen. “Ga naar buiten en geniet van de zalige verse zuurstof, en het zal je helpen genezen.”

Bill genas. Het heeft een tijd geduurd, hij moest voortdurend aangespoord worden om het dieet te volgen en soms werd het moeilijk en hard. Ik verzekerde hem, dat het lang geduurd had om zijn drie triljoen cellen met kanker te vullen, dat het nu een tijd zou duren om er weer vanaf te raken. Na een tijd, vertelde hij me, “Weet je, wanneer ik een cake zie waar het glazuur vanaf druipt, of een grote schaal met ijs krijg ik bijna maagpijn. Ik herinner me maar al te goed wanneer gewone dingen mij in hun greep kregen.”